DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Objavljeno 20. februarja 2017

Spoštovani donatorji in meceni,

Seviqc Brežice je slovenski kulturni program, ki smo ga pričeli 1982 v Radovljici in ga 1997 preselili v Brežice, od kjer so se potem naši dogodki razširili po velikem delu Slovenije. V teh letih pospešenega razvoja nam je uspelo zgraditi eno najbolj prepoznavnih blagovnih znamk in uveljaviti Seviqc Brežice kot enega najpomembnejših evropskih festivalov stare glasbe, klasične glasbe s historičnimi instrumenti in avtentično izvajalsko prakso. Naši obiskovalci sodijo v zahtevnejše ciljne skupine, skoraj dve tretjini jih prihaja iz drugih okolij, kar pomeni močan prispevek kulturnemu turizmu. S projektom Terminal Seviqc (http://www.seviqc-brezice.si/turizem.html) predstavljamo referenčno turistično ponudbo naših festivalskih okolij širši javnosti in s tem še dodatno prispevamo v kulturni turizem. Kot program kulturnega turizma razvijamo Seviqc Brežice na treh osnovnih stebrih: stara glasba / kulturna dediščina / turistična ponudba. S tem želimo prispevati v ekonomski razcvet zelenega turizma v vseh tistih okoljih, kjer so naši dogodki. Smo program v javnem interesu, ker

  • podpiramo mlade umetnike iz vse Evrope, slovenskim pa omogočamo boljši dostop do evropskega trga,

  • razvijamo sceno stare glasbe v Sloveniji in jugovzhodni Evropi,

  • oživljamo slovensko kulturno dediščino in jo predstavljamo svetu,

  • predstavljamo slovensko turistično ponudbo in spodbujamo obisk naših festivalskih okolij

 

Razvoj in izvedbo tega uglednega mednarodnega programa financiramo iz presežka prihodkov posameznih finančno uspešnejših let in lastnega prostovoljno opravljenega dela. Od 1997 do 2016 smo v njegov razvoj vložili 833.284 EUR lastnih sredstev. Program je ves čas oral ledino in zaradi tega nikoli ni bil v dobri finančni kondiciji, po letu 2010 pa so prihodki, tako iz državnih javnih sredstev, še bolj pa iz lokalnih proračunov, močno padli, kar pomeni še toliko večjo potrebo, da pridobimo dodatna sredstva. Breme tega uspešnega razvoja težko nosimo sami, zato potrebujemo Vašo podporo.

Zaradi narave slovenskega kulturnega trga predstavljajo vstopnice manj kot desetino potrebnih sredstev, zato smo pri financiranju zelo odvisni od javnih sredstev države in lokalnih skupnosti. Pri Ministrstvu za kulturo uživamo visok ugled in nas v primerjavi z drugimi nevladnimi organizacijami dobro sofinancira, prav tako smo med tistimi nevladnimi organizacijami, ki jih ministrstvo vse od leta 2004 sofinancira z večletnimi pogodbami, kar je odlična referenca, vendar sredstva Ministrstva za kulturo kljub temu predstavljajo precej manj od polovice vseh prihodkov. Pri lokalnih proračunih je dostop do razpisov pogosto težji, ker imamo sedež zunaj teh občin, kjer pa iz lokalnih proračunov lahko črpamo, so sredstva občin za vse, ki niso javni zavodi, močno omejena. Drugi razpisi so občasni in zahtevajo veliko priprave, kar je ob kadrovski stiski še težje. Ker nimamo finančne zaloge za razpise, ki jih ne pridobimo, in za tista sredstva, kjer zaradi razpisnih pogojev izvemo za rezultat po že izvedenem programu, imamo ves čas zelo visoko stopnjo finančnega tveganja in je treba potrebna sredstva zagotavljati iz drugih, že tako omejenih virov.

Z Vašo podporo bomo lažje izvajali festivalski program, bomo manj odvisni od lokalnih politik, lažje bomo sledili svojemu poslanstvu in zagotavljali delo potrebnim sodelavcem. Izoblikovali smo tri predloge, kako nas lahko podprete. S ponudbo osebnim vlagateljem pravzaprav šele začenjamo in nimamo veliko izkušenj. Veseli bomo vsake Vaše pobude pri razvoju te pobude, ta predlog bomo predvidoma še dopolnjevali, vendar vedno v korist naših podpornikov. Zaupanje je nekaj, s čimer smo tudi v najtežjih razmerah obdržali visoko kvaliteto in v treh desetletjih in pol zgradili mednarodno ugledno blagovno znamko. Prav tako bom vesel, če boste ta naš predlog predstavili še komu, ki bi lahko postal naš podpornik.

S spoštovanjem,
Klemen Ramovš