DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Sodelovanje na lokalnem nivoju

Program Seviqc Brežice je že vsa leta v državnem javnem interesu, zato pričakujemo, da ga kot svoj javni interes opredelijo tudi vsa tista okolja, v katerem so naši koncerti.

Za boljšo organizacijsko in promocijsko izvedbo programa želimo v vsakem posameznem okolju pridobiti suverenega sodelavca kot svojega soorganizatorja. V povezavi z občino in skupaj izbranim lokalnim soorganizatorjem (Javni sklad za kulturne dejavnosti, kulturno društvo, turistično društvo ipd.) želimo pripraviti čim boljšo operativno izvedbo programa. Namen vključevanja soorganizatorja je boljša povezava programa z okoljem in izkoriščanje že obstoječih organizacijskih potencialov v mikro okolju.

S tem programom se vsa festivalska okolja vključujejo v prepoznavno in ugledno mednarodno mrežo, ki presega svoje okolje in promocijsko močno izpostavlja kulturno dediščino občine ter njeno odprtost in pripravljenost na povezovanje s svetovno umetniško elito. To ima dolgoročne pozitivne posledice pri zagotavljanju kvalitete življenja in je prispevek h kulturnemu turizmu.

Festivalski koncerti so izključno v prostorih slovenske kulturne dediščine, na zgodovinsko pomembnih lokacijah in za obiskovalce še posebej zanimivih. Naši koncerti so tako tudi spodbuda k ohranjanju kulturne dediščine. Mnogo občin prav zaradi naših koncertov namenja več pozornosti vzdrževanju historičnih prizorišč (gradov, cerkva).

Slovenski umetniki so vsakoletno prisotni v našem programu, preko naših mednarodnih povezav jim omogočamo nastope na uglednih mednarodnih festivalih, zavzemajo posebno mesto tako v naših programih kot v sodelovanju s festivali in agenti zunaj Slovenije.