DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Brežice, Slomškov dom

V starem mestnem jedru Brežic, na današnjem naslovu Brežice, Kržičnikova 2, je bila leta 1824 zgrajena osnovna šola z dvema razredoma. Lastnik in graditelj osnovne šole je bila Župnija Svetega Lovrenca, v času gradnje pa je bil župnik Ignacij Fuks. Šola je bila pritlična in je bila kamnita.

Leta 1881 so pritlično šolo, ki je imela le dva razreda, razširili. Osnovno šolo so z žgano opeko v pritličju razširili za dve učilnici in jo nadzidali v nadstropju še s štirimi učilnicami. Osnovna šola je imela z dograditvijo osem učilnic, tako, da so istega leta 1881 uvedli osemletko. Lastnik in graditelj zgradbe je bila Župnija Brežice.

Po drugi vojni je bila leta 1949 zgradba osnovne šole nacionalizirana in je ostala v državni lasti do leta 2004. V zgradbi je bila Stara Osnovna šola do časa, ko je v šolskem letu 1971/1972 prenehal pouk zaradi izgradnje nove osnovne šole. Do leta 1981 je v zgradbi še potekal pouk za otroke s posebnimi potrebami, po tem letu pa je bila zgradba prazna in je do leta 2004 hitro propadala.

Leta 2004 je bila zgradba z menjalno pogodbo z Občino Brežice po denacionalizaciji vrnjena v last Župnije Brežice. V letu 2009 je bil tudi končan denacionalizacijski postopek za vrnitev funkcionalnega dvorišča k stavbi v lasti župnije.

Že leta 2004 se pričnejo zaščitna vzdrževalna dela, saj je zgradba pod zaščito kulturne dediščine kot kulturni spomenik, da bi se zaustavilo propadanje zgradbe. Za obnovo zgradbe je bil v letu 2010 izdelan gradbeni projekt in pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje. Obnova zgradbe pod novim imenom Slomškov dom je potekala od leta 2010 do leta 2016. Tako je zgradba Slomškov dom v letu 2016 pridobila tudi uporabno dovoljenje.

Obnova stavbe je potekala po fazah, tako da je obnovljena notranjost pritličnega dela zgradbe in celotna zunanja fasada s streho. Ohranjena je stara meščanska zgradba v samem mestem jedru Brežic in daje s svojo lepoto in z okraski na fasadi temu delu mesta pridih starodavne patine starih mestnih jeder.

Pod sedanjim imenom Slomškov dom se v zgradbi v pritličnem delu nahajajo prostori Karitas, veroučna učilnica, dvorana za predavanja in razstave, zimska kapela Svetega Križa, sanitarje in kurilnica. V obnovljenih prostorih tako nemoteno deluje Karitas, poteka verouk in v zimskem času Svete Maše, v dvorani za predavanja in razstave pa se vrstijo najrazličnejše kulturne prireditve namenjene vsem meščanom.

Informacije

Župnija Brežice
Cesta prvih borcev 34
SI-8250 Brežice

T. +386 7 496 1275
M: +386 31 582 301
E: milan.ksela@gmail.com

W: https://zupnija-brezice.si/

PARTNERJI