DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Projekt Lazarus (HR)

Kdaj: sobota, 25. 8. 2018 ob 20:30

Raziskovanje, revitalizacija, promocija in predstavitev hrvaške in evropske glasbene dediščine so glavni cilji “Projekta Lazarus", ki se uresničujejo z dvema osnovnima procesoma: z raziskovanjem neznane in nedotaknjene glasbene literature od 16. do 18. stoletja, v sodelovanju s strokovnjaki za omenjeno obdobje, ob hkratnem modeliranju profesionalnega ansambla, potrebnega za pripravo in izvedbo glasbenega materiala. Ansambel "Projekt Lazarus" je namenjen tudi predstavitvi del, ki se redko ali skoraj nikoli ne izvajajo, pa tudi tiste, za katere ni zvočnih ali video posnetkov.

Naroči vstopnice:

12 EUR - 25 EUR

Festibus: Odhod ob 17:45 izpred Hale Tivoli. Cena prevoza je 10€.

Projekt Lazarus (HR)

Tanja Rupnik, Tanja Ruždjak: sopran

Nikolina Virgej Pintar: mezzosopran

Siniša Galović, Ivan Martinčić: tenor

Matija Meić, Robert Palić: bas

Darijan Ivezić: umetniški vodja in dirigent

Martina Mičija Palić: umetniška sodelavka in producentka

 

Brevis et facilis pslamorum, baročna osvežitev s Hvara 

 

Sporočilo umetnikov obiskovalcem

Evropska kulturna dediščina je edinstvena civilizacijska in zgodovinska zakladnica izjemnih znanstvenih in umetniških dosežkov svetovne nespremenljivosti. Na nas je, da se to bogastvo duha stalno hrani, oživlja in ohranja kot zaobljubo za prihodnost, kot zastavo za prihodnje generacije. S to paradigmo Projekt Lazarus proučuje pomen kulturne dediščine pozne renesanse in baroka pri ustvarjanju edinstvene evropske identitete, ustvarjene na temeljih humanizma in razsvetljenstva, na katerih krilih leži evropska prihodnost.

 

O projektu

Raziskovanje, revitalizacija, promocija in predstavitev hrvaške in evropske glasbene dediščine so glavni cilji “Projekta Lazarus", ki se uresničujejo z dvema osnovnima procesoma: z raziskovanjem neznane in nedotaknjene glasbene literature od 16. do 18. stoletja, v sodelovanju s strokovnjaki za omenjeno obdobje, ob hkratnem modeliranju profesionalnega ansambla, potrebnega za pripravo in izvedbo glasbenega materiala. Ansambel "Projekt Lazarus" je namenjen tudi predstavitvi del, ki se redko ali skoraj nikoli ne izvajajo, pa tudi tiste, za katere ni zvočnih ali video posnetkov.

Projekt Lazarus (HR)

Na hrvaški glasbeni sceni od leta 2013 vodi nov profesionalni ansambel, imenovan "Projekt Lazarus", katerega neobičajno ime skriva glavni cilj tega ansambla - revitalizacijo hrvaške glasbene dediščine. "Projekt Lazarus" je v okviru združenja Hrvaškega glasbenega centra ustanovil iniciator in ustanovitelj ansambla bas Robert Palić, član Opere HNK v Zagrebu. Raziskovanje, revitalizacija, promocija in predstavitev hrvaške glasbene dediščine so glavni cilji Projekta Lazarus, ki se uresničujejo z dvema glavnima procesoma; raziskovati še neodkrito glasbeno literaturo od 16. do 18. stoletja v sodelovanju s strokovnjaki za to obdobje in modeliranjem profesionalnega ansambla, potrebnega za pripravo in predstavitev glasbenih del.

Program dogodka

Damjan Nembri (1584-1648?)

Brevis et facilis psalmorum

Dixit Dominus / Laudate pueri / Laetatus sum / Nisi Dominus / Lauda Jerusalem / Magnificat

 

 

*******

 

 

Ivan Lukačić (1584-1648?)

Sacrae cantiones

Quam pulchra es / Canite et psallite

 

 

Vinko Jelić (1596-1636?)

Parnassia militia

Audivi vocem / Domine Dominus noster

 

 

Ivan Šibenčanin (1640?-1705)

Laudate pueri

 

S programom Brevis et facilis psalmorum predstavljamo istoimensko zbirko psalmov italijansko-hrvaškega skladatelja Damjana Nembrija, rojenega na Hvaru leta 1584. Zbirko je leta 1641 objavil Bartolomeo Magni v Benetkah. Poleg Nembrija bomo predstavili motete iz zbirke Sacrae cantiones (1620) Ivana Lukačića, duhovne koncerte iz zbirke Parnassia militia (1622) Vinka Jelića in ene redkih ohranjenih skladb Ivana Šibenčanina Laudate pueri.

Zbirka Brevis et facilis psalmorum je sestavljena iz šestih skladb: psalmi Dixit Dominus (Psalm 110 (109)), Laudate pueri (Psalm 113 (112)), Laetatus sum (Psalm 122 (121)), Nisi Dominus (Psalm 127) Lauda Jerusalem (Psalm 147 (146-147) in Magnificant (Luke, 1, 46-55). Po tedanjih običajih je bila zbirka objavljena v petih ločenih zvezkih: Cantus, Altus, Tenor, Bassus in Bassus pro Organo.

Opomba na platnici, ki nakazuje, da gre za "kratke in enostavne psalmove", je treba obravnavati v kontekstu prakse cerkvene glasbe v Benetkah na začetku Seicento, tj. kot signala izvajalcem, da so skladbe, vsaj na najbolj očitnem nivoju, napisane v poznem renesančnem slogu. Vendar pa besedila psalmsa Nembrija ne spadajo v ozek post-tridentinski in protireformacijski kanon, kar je veljalo tudi pri večini psalmov, izvedenih v Benetkah kot tudi na drugih delih hrvaške obale od Istre do Dubrovnika.

"Kratki in enostavni psalmi" se glasbeno koncentrirajo na presenetljivo in funkcionalno izmenjavo solo in tutti prehodov. Opomba z naslovom Avertimento a Lettori, natisnjena na koncu vsakega od petih zvezkov Zbirke, navaja različne možnosti za izvedbo psalma in različne glasbene rešitve. Iz te opombe je razvidno, da je Nembri dovolil, da se njegove skladbe izvajajo v bolj sodobnem baročnem slogu.

Zaporedna uporaba pozno renesančnih in baročnih slogovnih naprav (tako imenovane stile misto, kot je bila takrat omenjena v teoriji glasbe) je podobna tehniki zgodnjih baročnih skladateljev, dejavnih na Hrvaškem (npr. Ivan Lukačić, Tomaso Cecchini). Harmonija odraža slog beneške cerkvene glasbe v drugi in tretji desetletji 17. stoletja, struktura pa prikazuje vpliv Claudia Monteverdija in njegovih veslačev iz zbirke Sanctissimae Virgini Missa senis vocibus ad ecclesiarum choros ac Vesperae pluribus decantandae (Benetke, 1610).

Damjan Nembri je bil mojster polifonije, samozavesten pri ravnanju s kompleksnimi harmoničnimi situacijami, njegov organski kontinuum pa je igriv, zahteven in inventiven. Zbirka Brevis et facilis psalmorum je eden najpomembnejših spomenikov hrvaške baročne glasbe. (besedilo: Ennio Stipčević)

 

Besedila skladb najdete v Koncertnem listu

 

Lokacija

Slovenska Bistrica, Bistriški grad

Grad Slovenska Bistrica je osrednja mestna zgradba in je primer velikih nižinskih grajskih tvorb na Slovenskem. V pisnih virih se prvič omenja leta 1313.

PARTNERJI

FESTIBUS

Cena avtobusne povezave s koncerti iz Ljubljane in Zagreba znaša 10€. Odhod izpred Hale Tivoli in Dvorane Lisinski.