DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Pomen programa za njegovo okolico

Seviqc Brežice je program širokega mednarodnega obsega, ki na mednarodnem področju predstavlja slovensko kulturno dediščino kot kulturno identiteto države in jo uspešno promovira na svetovnem kulturnem in turističnem zemljevidu, podpira kulturni dialog in vzajemno spoznavanje kulture in zgodovine evropskih ljudstev, ustvarjalnost in transnacionalno širjenje kulture ter mobilnost umetnikov s posebnim poudarkom na mladih in socialno deprivilegiranih ter na kulturni raznolikosti, spodbuja razvoj kulturne infrastrukture, spodbuja turistični razvoj, v nacionalnem okviru razvija mednarodni kulturni turizem, spodbuja medkulturni dialog in medsebojne izmenjave med evropskimi in neevropskimi kulturami, na svojem profesionalnem področju izrazito spodbuja inovativnost in ustvarjalnost, predstavlja vrhunske umetnike s področja stare glasbe iz Evrope in zunaj nje, daje poseben poudarek udeležbi slovenskih umetnikov na evropskem področju, načrtno izvaja dela slovenskih skladateljev, podpira mlade talentirane umetnike in jih promovira doma in v tujini, izboljšuje dostopnost in udeleženost v kulturi za vse državljane Republike Slovenije kot tudi državljane drugih držav, v sodelovanju s knjižnicami ter glasbenimi, osnovnimi in drugimi šolami prispeva k višji kulturni zahtevnosti populacije in vzgaja evropsko prepoznavno koncertno publiko tudi za naslednje generacije, daje aktiven prispevek razvoju okolij, kjer so dogodki programa in zagotavlja dejansko slovensko in evropsko dodano vrednost na področju kulture.