DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Opis programa

Najlepši koncerti stare glasbe z vrhunskimi umetniki vsega sveta v najlepših kulturnih spomenikih Slovenije.

Festival Seviqc Brežice je danes v Sloveniji sinonim za staro glasbo. Od postavitve Mednarodne poletne akademije za staro glasbo v Radovljici leta 1982, ki je spodbudila celovit razvoj stare glasbe v Sloveniji in velja kot njegov začetek, si je v 36 letih delovanja doma utrdil svoj ugled kot prireditev nacionalnega pomena in se uvrstil med najpomembnejše kulturne dogodke, v svetu pa si ustvaril ugled odlične in visoko cenjene prireditve, ki navdušuje umetnike, producente, strokovno kritiko, poslovni svet in ljubitelje glasbe. Na koncerte Seviqc Brežice vabimo najuglednejše izvajalce stare glasbe, hkrati pa skozi zahteven evalvacijski postopek vključujemo slovenske ter mlade in manj poznane svetovne umetnike, ki jim gostovanje na Seviqc Brežice odpira nova karierna vrata. Koncertni program Seviqc Brežice predstavlja bogastvo evropske in tudi širše glasbene dediščine od srednjega veka do začetka 20. stoletja, izvajane z avtentičnimi inštrumenti in historičnim izvajalskim pristopom. V ospredju je živa umetnost, kot pove tudi ime Seviqc: »SEmper VIva Quam Creata« ali »vedno živa kakor ustvarjena«. Koncertni program se dogaja izključno v prostorih slovenske kulturne dediščine, razvija kulturni turizem in se z veliko pozornostjo posveča izobraževalnim vsebinam pri vseh generacijah, še posebej pa pri mladih.

Seviqc Brežice je član Evropske mreže za staro glasbo REMA, v katero je včlanjenih 82 organizacij, večinoma festivalov stare glasbe, iz 21 evropskih držav. Imamo sedež v upravnem odboru in koordiniramo nacionalni komite za jugovzhodno Evropo. Dali smo vrsto pobud za nove povezave in se vključevali v mednarodna sodelovanja (Projekt Purpur 2011-2012 in 2013-2014, delovna skupina za pripravo Evropske prestolnice kulture Maastricht Via 2018, MACCSEE – Konferenca stare glasbe za srednjo, južno in vzhodno Evropo, eeemerging). S tem uspešno predstavljamo Slovenijo in njene kraje kot eno najatraktivnejših evropskih destinacij. Program Seviqc Brežice že od samega začetka v 1982 vsebuje mednarodne kulturne koncepte, ker je nastal iz želje, da razvije sceno in omogoči ustvarjanje takrat še močno marginaliziranim ciljnim skupinam stare glasbe. Zavestno in namerno združuje najkvalitetnejšo produkcijo svetovne scene stare glasbe in posveča posebno pozornost slovenski ustvarjalnosti skozi stoletja. Vsako leto znova s skrbno izbranim ter raznolikim programom prikazuje barvitost glasbenih stilov in kultur, ki so se prepletale na evropskem območju skozi stoletja. S svojo kakovostjo in druženjem ljubiteljev stare glasbe privablja ljudi vseh generacij, nazorov in mišljenj, ko jim nudi duhovno sprostitev in glasbeni užitek, ter odpira interdisciplinarne možnosti spoznavanja glasbene dediščine, slikarstva, lokalnih, geografskih in gospodarskih značilnosti koncertnih okolij. Glasbeniki iz vse Evrope in drugih kontinentov povezujejo poslušalce ter jim krepijo zavest o bogastvu in raznolikosti skupne kulturne dediščine. Ustvarjalci programa Seviqc Brežice, umetniki, poslovni partnerji in obiskovalci ustvarjamo z njim dejansko slovensko in evropsko dodano vrednost, ki z zavezanostjo lokalnim okoljem podira mnoge pregrade in meje tudi v medkontinentalnem oziru, omogoča dostopnost vrhunske umetnosti tudi okoljem zunaj večjih centrov in aktivno prispeva k boljšemu mednarodnemu sobivanju.

Stara glasba je danes v Evropi in tudi širše pomemben in enakovreden igralec med različnimi kulturnimi žanri. Slovensko sceno smo v teh letih dodobra razvili, še vedno pa velja za deficitarno področje umetnosti. Zato je za suverenost slovenske kulture v svetovnem oziru potrebno investirati ne le v obstoj takih programov, ampak tudi v njihove razvojne pobude. Pri opisu programskih vsebin in drugih strokovnih besedil se naslanjamo na naše umetnike, od katerih pričakujemo ustrezen raziskovalni pristop ter več kreativnosti in inovativnosti, kot to v svoje programiranje vključujejo drugi producenti. Prav umetniki sami so avtorji večine komentarjev v koncertnih listih, ki so objavljeni na Publikacije Seviqc Brežice. Pred vsakim koncertom s festivalskimi predtakti vzpostavljamo neposreden dialog med umetniki in našo publiko: pogovor z umetniki, z lokalnimi partnerji pa predstavljamo lokalne kulturne ponudbe (ogled lokacije kulturne dediščine, trenutne razstave ipd.).

Koncerti Seviqc Brežice so zunaj Ljubljane, jih pa z glavnim mestom povezuje Festibus, poseben festivalski avtobus, ki smo ga uvedli že 1993. Statistika obiskovalcev v 2018 je podobna kot prejšnja leta: iz Ljubljane je prišlo 36,65 % vseh obiskovalcev, lokalnih obiskovalcev (s prebivališčem v občini koncerta) smo zabeležili 21,47 %.