DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Slovenska Bistrica, Bistriški grad

Grad Slovenska Bistrica je osrednja mestna zgradba in je primer velikih nižinskih grajskih tvorb na Slovenskem. V pisnih virih se prvič omenja leta 1313. Sprva je bil v deželnoknežji lasti, leta 1578 pa je z nakupom prešel v zasebno last. Leta 1717 so ga kupili grofje Attemsi, v katerih lasti je ostal do leta 1945. Po 2. svetovni vojni je bil nacionaliziran. Leta 1985 se je pričela obnova in je trajala preko 20 let. Danes je v celoti obnovljen. Iz nekdanje srednjeveške grajske utrdbe z obzidjem je po mnogih prezidavah prerasel v baročni dvorec velikega obsega, kar kaže na medsebojno razvojno odvisnost med mestom in gradom ter priča o uspešnem razvoju in o bogatih gospodarjih. Danes je v gradu osrednje mestno in občinsko kulturno središče, od leta 1999 pa je tudi kulturni spomenik državnega pomena.

V zadnjem času se v gradu vse bolj razvija tudi Razstavni prostor grad Slovenska Bistrica. Glavnina zbirk, ki so na ogled, se nanaša na območje med Pohorjem in Halozami, kamor je umeščena tudi občina Slovenska Bistrica. Poleg stalnih razstav pa se v gradu skozi vse leto vrstijo najrazličnejše kulturne prireditve. Posebej je treba omeniti Starobistriške večere, ki v mesecu juniju pričarajo enkratno vzdušje na notranjem grajskem dvorišču in Praznično grajsko mesto, ko se v začetku decembra na zunanjem grajskem dvorišču ob bogati ponudbi s stojnic lahko zabavajo tako odrasli kot otroci.

Poleg koncertov, folklornih nastopov, gledaliških predstav, predavanj, predstavitev knjig so tukaj tudi razne razstave (likovna dela, fotografije, keramika, mala plastika idr. ). Gostimo pa tudi številne prireditev drugih, ki za svoje potrebe najamejo grad.

V gradu deluje tudi trgovina »Lodn«, opremljena z replikami trgovinske opreme severovzhodne Slovenije iz prejšnjega stoletja, kjer lahko kupite kvalitetne izdelke domače in umetnostne obrti, ki so opremljeni s certifikati kakovosti. Vsi, ki tukaj delamo, si želimo, da bi tudi vi spoznali grad Slovenska Bistrica, čeprav od nekdanje bogate grajske opreme ni ostalo tako rekoč nič. Veliko stvari, ki so bile nekoč oprema gradu, je zdaj drugje. Zato pa je grad oplemeniten z novimi vsebinami.

Predstavitev občine


Občina Slovenska Bistrica je med največjimi v Sloveniji. Ima okrog 25.000 prebivalcev. Središče občine je mesto Slovenska Bistrica, ki je nastalo na križišču cest med Mariborom, Celjem in Ptujem na ostankih rimskega naselja Civitas Negotiana. Ponaša se s izredno starostjo. Naselje so obzidali že okoli leta 1300. Mestne pravice je dobilo v začetku 14. stoletja. Mestu in tudi današnjemu občinskemu ozemlju je vidnejši razvoj prinesla cesta med Dunajem in Trstom. Kasnejša izgradnja železniške proge zunaj ožjega mestnega območja je ta razvoj korenito zavrla.

Občina Slovenska Bistrica zavzema naravna območja Polskavsko dolino, Ložniško dolino, Pohorje in ožje mestno bistriško območje. Svet je izredno raznolik, pregleden in gospodarsko zanimiv, njegove turistične danosti so velike. Mesto Slovenska Bistrica in s tem tudi občina imata odličen zemljepisni položaj, saj je mesto tik ob avtocesti Ljubljana–Maribor, v neposredni bližini pa je železniška postaja in tudi letališče Maribor. Na območju občine je izredno veliko število naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov, ki že sedaj omogočajo kvaliteten razmah turistične dejavnosti. Samo znamenitosti in spomenikov naravne in kulturne dediščinem ki so zavarovani z odlokom, je več kot petsto. Na območju mesta so med najpomembnejšimi gotovo grad Slovenska Bistrica, grajski park z znamenitim gabrovim drevoredom, ostanki mestnega obzidja z ohranjenima SZ in JV vogalnima stolpoma, cerkev sv. Jožefa kot vzorec sladkogorskega tipa cerkvene arhitekture in obe mestni cerkvi.

Med prvovrstne naravne znamenitosti na območju občine pa spadajo pohorski greben z znamenitimi šotnimi barji in močvirji ter značilno favno in floro, nadalje Črno jezero na Pohorju kot izrazit naravni spomenik, Maroltova jelka kot primer dendrološkega spomenika. Od kulturnih spomenikov na območju občine pa velja omeniti znana tinjska gradišča, med katerimi izstopa Ančnikovo v Jurišni vasi na Pohorju, arheološka najdišča v Veleniku, razvaline gradu Gromberg in še bi lahko naštevali. Število kvalitetnih kulturnih spomenikov je tolikšno, da bi jih komaj lahko predstavili v ustreznem vodniku. V gospodarstvu prevladuje predelovalna industrija, ki predstavlja pribl. 2/3 gospodarstva v občini (prevladujejo lesnopredelovalna industrija, proizvodnja kovinskih izdelkov – aluminij in živilskopredelovalna industrija). Glavna podjetja v občini so Impol, Tovarna olja Gea, Aha Emmi, Granit, Svit itd. V občini uspešno opravlja obrtno dejavnost tudi okoli 800 obrtnikov. Sicer pa se območje občine Slovenska Bistrica ponaša še z velikim bogastvom gozdov, z nasadi vinogradov in s sadjarstvom, kar vse daje temeljni pečat bodoči usmeritvi razvoja te občine. Večji kraji v občini so Spodnja Polskava, Zgornja Polskava, Pragersko ter na Pohorju Tinje, Šmartno in Kebelj.

Informacije

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica
Grajska 11, 2310 Slovenska Bistrica
T: +386 2 805 53 50
F: +386 2 805 53 51
E: vodniki@zavod-ksb.si
W: www.zavod-ksb.si

Ponudba kraja

O Slovenski Bistrici
Naravna in kulturna dediščina
Nastanitve
Kulinarika in vino
Aktivnosti

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
TIC Slovenska Bistrica
Trg svobode 17, 2310 Slovenska Bistrica
T: +386 2 843 0810
M: +386 
41 735 588
E: info@tic-sb.si
W: www.tic-sb.si

PARTNERJI