DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Brežice, Grad Brežice

Brežice, mesto z več kot 660 letno tradicijo!

Okolica današnjih BREŽIC je bila poseljena že v prazgodovini. To potrjujejo bogati keltski grobovi iz 2. stoletja pred našim štetjem. Kot kraj so Brežice prvič omenjene leta 1241, in sicer z imenom Rain, kar v nemškem jeziku pomeni obala rečne struge. Slovensko ime »Brežice« ima tako enak pomen, gre za mestno naselbino na bregovih reke: breg – bregci – brežci – Brežice. 

GRAD BREŽICE je bil zgrajen v 16. stoletju, svojo baročno lepoto pa je začel dobivati konec 17. stoletja z novim lastnikom, grofom Attemsom. Baročne poslikave dosegajo višek v Viteški dvorani, ki je največja in najlepše poslikana baročna dvorana na Slovenskem. Danes ima v gradu svoje prostore POSAVSKI MUZEJ BREŽICE

Leto 2014 obeležujemo kot 100 letnico VODOVODNEGA STOLPA, ki je s svojimi 46 metri najbolj prepoznavna točka Brežic. Zgrajen je bil 1914 za potrebe mestnega vodovoda. Stolp je spomenik tehničnega napredka začetka 20. stoletja in je primer zanimivega reševanja preskrbljenosti z vodo v ravnini. 

Grad Brežice

Ravninska grajska stavba na vzpetini

Na vzpetini na levem bregu Save, ki tod razmejuje Štajersko in Kranjsko (Dolenjsko), so v 11. stoletju Salzburžani sezidali grad, ki je služil upravnim in obrambnim namenom. Ob njem je zraslo mesto, ki letos praznuje 661. obletnico z listino potrjenih mestnih pravic. Ime Brežice izhaja iz mesta na bregu – brežcu, na skalnatem pomolu, ki se dviguje nad danes suho strugo reke Save.

Obed pod octovcem na grajski terasi

Dvonadstropni grad je najmogočnejša stavba v Brežicah, v notranjosti iz utrdbe, postavljene sredi 16. stoletja, navzven pa tak, kakršen je še danes. Ob koncu 16. stoletja  je plemiška družina Attems brežiški grad spremenila v rezidenco. Grof Attems je bil zelo naklonjen umetnostnemu ustvarjanju baročne dobe, zato so v njegovih gradovih slikali priznani štajerski umetniki tistega časa. Dal je prezidati vzhodni trakt in v njem urediti Viteško dvorano. Pred južnim traktom so tedaj tudi nasuli teraso in jo uredili v vrt. Še v začetku 20. stoletja je Attems rad posedal pod rdečimi cvetovi octovca (Rhus typhina), kjer mu je na mizo postregel grajski lakaj.

Ljubezenske pesmi pod cigarovcem

Dvajset let za vzhodnim so Attemsi uredili še zahodni grajski trakt, kjer so napravili reprezentančno stopnišče in kapelo. Parkovno in z vodnjakom na sredini so uredili prostrano grajsko dvorišče, uredili okolico gradu, zasuli obrambne jarke in jih spremenili v vrtne nasade, ob jugozahodnemu stolpu pa so prizidali ledenico. Vzhodno od gradu so imeli negovan, z različnimi drevesnimi vrstami zasajen park. Attemsovi so se poročali in krščevali svoje otroke v kapeli sv. Križa v drugem nadstropju gradu, pred vhodom v grad pa je ob kapeli sv. Florijana v senci košatega cigarovca (Catalpa) pesnil ljubezenske verze svoji izvoljenki pesnik, grof Anastasius Grün.

Baročna dvorana z glasbo

Grad je bil večkrat prezidan in nazadnje leta 1949 preurejen v muzej, ki prikazuje zgodovino gradu, nastanek in razvoj muzeja, zgodovino, umetnost in način življenja v Posavju. Občudovali boste več tisoč muzejskih predmetov, postavljenih na ogled v prostorih pristne, dobro vzdrževane ravninske grajske stavbe. Najdragocenejši muzejski »predmet« je prenovljena, s pri nas najimenitnejši z baročnimi freskami poslikana dvorana. V njej boste prisluhni koncertom ali se udeležili drugih prireditev, medtem ko vaša misel potuje med prizori iz rimske in grške mitologije. Pogled na baročno poslikano dvorano obiskovalcu vsaj prvikrat vzame dih, zaradi izjemne zvočnosti pa drugič spet ob poslušanju klasične baročne glasbe med vsakoletnimi festivalskimi večeri.

Muzejska zakladnica

V 30 razstavnih prostorih si sledijo zgodbe o načinih življenja v Posavju. Arheološka zbirka pripoveduje o večtisočletni preteklosti v zgodnjih časovnih obdobjih od prazgodovine do prihoda Slovanov.  O tem, kako so stanovali, verovali, se likovno izražali, predvsem pa kako so delali in se preživljali prebivalci Posavja v 19. in 20. stoletju priča več sto predmetov v etnološki zbirki. Tu se seznanimo s številnimi že pozabljenimi orodji, napravami in drugimi predmeti iz vsakdanjega življenja s poudarkom na rokodelstvih, kmetijstvu in zlasti vinogradništvu. V zbirki Kmečki upori in reformacija so na zidu zapisane prve tiskane besede v slovenskem jeziku Le vkup, le vkup, le vkup, uboga gmajna. Med razstavljenimi predmeti je izpostavljena dragocena Biblija, eden od 78 ohranjenih izvodov, Dalmatinov prevod svetega pisma iz nemščine v slovenščino.

Med dvorano in izhodom na teraso nas zvočno opremljena razstava Bürger – mestjan – meščan, pojasnjena v istoimenskem razstavnem katalogu, časovno popelje v leto 1900. Povabi nas v družinsko intimo meščanskih spalnice in salona  s pogledom na mestno ulico, od koder se sliši narodno spodbudno petje Razlagove pesmi Domovini. Vzpnemo se po dvoramnih poslikanih baročnih stopnicah in vstopimo v zgodovinska obdobja Posavcev in Posavja med letoma 1900 in 1990, prikazanih na razstavi Pod devetimi zastavami. Poudarek stalne zgodovinske zbirke je na narodnostnih bojih v začetku 20. stoletja, v ospredju so družabno in društveno življenje v Posavju, prva svetovna vojna, gospodarstvo med obema vojnama, vloga sokolskega gibanja, druga svetovna vojna, osvoboditev, obnova in čas po drugi svetovni vojni vse do osamosvojitve Slovenije.

Naposled so tu nanizani umetnostnozgodovinski zakladi Posavja: portreti baronov Moškonov iz Pišec, edinstvene vprežne sani cesarice Marije Terezije in dragocenosti v prenovljeni zbirki sakralne dediščine 17. in 18. stoletja Posavja. Z razstavnim katalogom v rokah se sprehodimo med likovnimi mojstrovinami – podrobno razloženimi slikami in kipi. Zaključek muzeja je veličasten in poveden: Franjo Stiplovšek je bil ustanovitelj Posavskega muzeja, skrben zbiratelj muzejskega gradiva in dolgoletni ravnatelj. O njegovem osnovnem slikarskem poklicu priča bogata spominska galerija v zadnjem prostoru muzeja.

Občina Brežice

Zeleni svet ob sotočju Save in Krke, termalni izviri, vinogradi in gradovi – Brežice, mnogi jim pravijo kar kraj, kjer se stikajo različni svetovi.

Občina Brežic leži na tektonski prelomnici in je izjemno bogata z izviri termalne vode, ki so jo pred več kot 200 leti odkrili ob obali reke Save. V Brežicah je kar nekaj izvirov termalne vode, ki so odlično izkoriščeni. Lahko se pohvalimo z največjim termalnim kompleksom v državi – Terme Čatež, imamo pa tudi najmlajšo termalno riviero v Sloveniji – Terme Paradiso v Dobovi. Obe rivieri sta odlični za vse tiste, ki si želijo popolnega oddiha in sprostitve, za kar poskrbijo v wellness centrih obeh kopališč. Tisti malo bolj drzni se lahko iz omenjenih kopališč podate tudi na kolesarke in pohodniške izlete po okoliških gričih, v obeh kopališčih si kolesa lahko tudi izposodite.
 
Potep po gričevjih občine Brežice pa ni zanimiv samo za ljubitelje pohodništva in kolesarstva ampak je lahko tudi čudovito gastronomsko doživetje. Po njenih gričevjih se namreč vijeta dve vinski cesti – Podgorjanska in Bizeljsko - sremiška, ob njima pa stojijo prijazne domačije in vinotoči, kjer gostom radi postrežejo z domačimi dobrotami in odličnim vinom. V kolikor bi si želeli pobližje spoznati Bizeljsko - sremiško vinsko cesto za vas organiziramo vodene izlete po znamenitih bizeljskih repnicah, enkratni posebnosti tega področja, ki vas bodo navdušile s prijaznostjo domačinov in njihovo odlično ponudbo vin, ki ga shranjujejo v njih, prav tako organiziramo vodene izlete v zibelko cvička – Gadovo peč, kjer vas z veseljem pričakajo domačini v njihovih dežurnih zidanicah.

Splošni podatki o Občini Brežice:
Površina: 268 km2
Število prebivalcev: 24.473
Število krajevnih skupnosti: 20
Dolžina meddržavne meje z Republiko Hrvaško: 67 km

Informacije

Posavski muzej Brežice
Cesta prvih borcev 1, 8250 Brežice
T: + 386 7 466 05 17

E: vodnik@pmb.si

W: www.pmb.si

 

Mestna hiša Brežice
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice
T: + 386 (0)7 49 66 995
M: + 386 (0)64 130 082
E: mestnahisa@gmail.com

 

Lokalna ponudba
Nastanitve
Kulinarika
Doživetja
Znamenitosti

PARTNERJI