DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Opis programa

Najlepši koncerti stare glasbe z vrhunskimi umetniki vsega sveta v najlepših kulturnih spomenikih Slovenije.

Festival Seviqc Brežice je danes v Sloveniji sinonim za staro glasbo. Festival si je v več kot tridesetih letih delovanja utrdil svoj ugled doma kot prireditev nacionalnega pomena in se uvrstil med najpomembnejše kulturne dogodke, v svetu pa si je ustvaril status odlične in visoko cenjene prireditve ter požel priznanja umetnikov, producentov, strokovne kritike, poslovnega sveta ter ljubiteljev glasbe. Na koncerte festivala Seviqc Brežice vabimo zgolj najuglednejše umetnike, ki izvajajo vrhunski program najvišje kvalitete. Skozi različne programske sklope kompleksno predstavljamo evropsko in svetovno glasbeno zapuščino, pri čemer posvečamo še posebno pozornost izvajanju glasbe, ki je nastala na slovenskih tleh. Koncertni program festivala vsako leto zajema glasbeno dediščino od srednjega veka do začetka 20. stoletja. Glasba na koncertih je izvajana z avtentičnimi inštrumenti in na avtentičen izvajalski način. V ospredju je živa umetnost, kakor pove tudi naše ime Seviqc: »SEmper VIva Quam Creata« ali »vedno živa kakor ustvarjena«. Program festivala je zasnovan izključno v maniri historične izvajalske prakse in se odvija zgolj v prostorih slovenske kulturne dediščine, na zgodovinsko pomembnih lokacijah in za obiskovalce še posebej zanimivih.

Seviqc Brežice je član Evropske mreže za staro glasbo REMA (http://www.rema-eemn.net), v katero je včlanjenih 60 uglednih evropskih festivalov stare glasbe iz 21 držav. Imamo sedež v upravnem odboru in vodimo nacionalni komite za jugovzhodno Evropo. Ob tem smo povezani še v nekatere druge mednarodne povezave (Projekt Purpur 2011-2014, Evropska prestolnica kulture Maastricht 2018, Podonavska strategija, MACCSEE – Konferenca stare glasbe za srednjo, južno in vzhodno Evropo), kar še bolj utrjuje našo moč, da predstavljamo Slovenijo in njene kraje kot eno najatraktivnejših evropskih destinacij. Program festivala že od samega začetka vsebuje mednarodne kulturne koncepte. Zavestno in namerno združuje najkvalitetnejšo produkcijo svetovne scene stare glasbe, načrtno stimulira izvajanje slovenskih skladateljev preteklih stoletij v izvedbi najvidnejših mednarodno priznanih umetnikov, programsko vztraja pri avtentični izvajalski praksi stare glasbe (klasična glasba z avtentičnimi instrumenti in avtentično izvajalsko prakso). Vsako leto znova s skrbno izbranim raznolikim programom prikazuje barvitost glasbenih stilov in kultur, ki so se prepletale na evropskem območju skozi stoletja. Festival s svojo kakovostjo privablja ljudi vseh generacij, nazorov in mišljenj, saj jim nudi duhovno sprostitev in glasbeni užitek ter odpira interdisciplinarne možnosti spoznavanja glasbene dediščine, slikarstva, lokalnih, geografskih in gospodarskih značilnosti koncertnih okolij. Glasbeniki iz vse Evrope povezujejo poslušalce ter jim krepijo zavest o raznoliki, enotni in skupni intelektualni dediščini. Ustvarjalci programa festivala Seviqc Brežice, umetniki in vsi prisotni z njim ustvarjamo dejansko slovensko in evropsko dodano vrednost, ki kljub zavezanostim lokalnim okoljem podira mnoge pregrade in meje tudi v kontinentalnem oziru.

Cilj programa

Program oživlja in razvija sceno stare glasbe z jasno zastavljenimi cilji. Naši cilji so, da obdržimo mednarodni program vrhunske umetniške kvalitete v historičnih prostorih, uveljavljanje Slovenije na svetovnem kulturnem in turističnem zemljevidu, povezovanje slovenskih umetnikov z mednarodno sceno, podpora mladim talentom in njihovi promociji, prodor slovenskih avtorjev v Evropo in širše, razvoj kulturne infrastrukture in turizma, medkulturni dialog, medsebojna izmenjava evropskih in neevropskih kultur, razvoj inovativnosti in ustvarjalnosti, izboljšanje dostopnosti in udeleženosti v kulturi ter ustvarjanje dejanske slovenske in evropske dodane vrednosti na področju kulture.

Pričakujemo, da bomo s tem programom še bolj izoblikovali kritičen pristop do umetnosti, povišali zahtevnost poslušalcev stare glasbe, uveljavili staro glasbo kot običajno klasično glasbo izvajano na pravilen način, prispevali v kvaliteto življenja državljanov in povečali atraktivnost okolij, kjer so prireditve programa. Hkrati pa sta med našimi cilji tudi ustanovitev oddelkov za staro glasbo na glasbenih šolah in Akademiji za glasbo ter vzpostavitev evropsko odmevnega umetniškega, pedagoškega in znanstvenega centra za staro glasbo.

Nazaj na vrh strani.

 Mednarodno sodelovanje                                                                             

Program je vse od začetka v 1982 naravnan izrazito evropsko in mednarodno. V tem času je nastala vrsta odličnih mednarodnih stikov, prav tako smo ves čas gradili na ugledu in mednarodni prepoznavnosti. Naši umetniki prihajajo iz mnogih evropskih držav. Mnoge skupine vključujejo umetnike različnih državljanstev, kar še povečuje mednarodni značaj programa.

REMA
Smo član Evropske mreže za staro glasbo REMA (Réseau Européen de Musique Ancienne), ki šteje 60 najuglednejših evropskih festivalov stare glasbe. Imamo sedež v Upravnem Odboru (Conseil d’administration), Klemen Ramovš, direktor festivala Seviqc Brežice je koordinator nacionalnega komiteja REMA za jugovzhodno Evropo (v okviru REMA je 5 nacionalnih komitejev: Beneluks in Velika Britanija, Francija, Italija, Jugovzhodna Evropa, Skandinavija in baltske države). S svojimi programi, kot je npr. Rema Showcase, imamo neposreden vpogled v sceno odličnih umetnikov, hkrati pa preko teh programskih mehanizmov predstavljamo slovenske umetnike.

MACCSEE
Konferenca stare glasbe za srednjo, južno in vzhodno Evropo (Musica Antiqua Conference for Central, South, and East Europe), ki je nastala na našo pobudo, je povezovalni mehanizem partnerjev iz Italije, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Madžarske, Romunije in Grčije, katerega glavni cilj je nadaljnji razvoj scene stare glasbe v regiji srednje, južne in vzhodne Evrope. S konferenco bi radi povezali organizacije s področja stare glasbe in jih tudi s podporo mreže REMA približali Evropski uniji in s tem zagotavljali pogoje za delovanje stare glasbe v omenjeni regiji. Z razvojem in promocijo scene stare glasbe se v povezavi s turizmom opozarja tudi na historične prostore v srednji, južni in vzhodni Evropi. Dolgoročni cilji MACCSEE so:

• Kohezijske dejavnosti na področju umetniškega trga in kulture sofinanciranja,

• Razvoj trajne mreže na področju nacionalnega komiteja REMA za jugovzhodno Evropo,

• Spodbuda stabilnejšemu financiranju kulturnih organizacij s področja stare glasbe,

• Srečevanja parterjev MACCSEE,

• Dvig ozaveščenosti oblikovalcev politike o pomenu kulture kot vitalnosti gospodarske rasti

PROJEKT PURPUR- EOS
Skupaj z vodjo projekta, našo partnersko organizacijo ad libitum Konzertwerkstatt gGmbH iz Beljaka, smo po uspešno izvedenem projektu v letih 2011 in 2012 pridobili evropska sredstva na razpisu EACEA: Cooperation Projects, za projekt EOS – European Opera Sound za leti 2013 in 2014. Poleg omenjene organizacije, v projektu sodelujejo še Festival Kvarner (Hrvaška), Festival Seviqc Brežice (Slovenija), NEO (New European Opera; Francija) and the Associazione Orchestra Sinfonica „Guido d‘Arezzo“ (Italija). V okviru tega projekta bo Orchester Purpur 6.9.2013 v Viteški dvorani v Brežicah izvedel Haydnovo opero Orlando Paladino.

Z ad libitum Konzertwerkstatt gGmbH smo v preteklih dveh letih že pridobili evropska sredstva in odlično sodelovali s projektom Purpur European Sound Interchange. Tako kot njegov predhodnik Purpur – European Sound Interchange, je projekt Purpur European Opera Sound projekt, ki temelji na praktičnih in teoretičnih znanjih z izmenjavo različnih tradicij igre, zvoka in izvedbe. Glasbeno dediščino različnih evropskih držav razširjamo s tem projektom tudi na področje opere. To delo pripravljamo z najboljšimi evropskimi pevskimi pedagogi in orkestrskimi glasbeniki (Dunajski in Berlinski filharmoniki, Milanska Scala).

V središču programa projekta Purpur EOS sta dve operi Josepha Haydna. V letu 2013 Orlando Paladino (Hob XXVIII 11), »dramma eroicomico« v treh dejanjih, in leta 2014 L'anima del filosofo, Ossia Orfeo ed Euridice (Hob XXVIII: 13), »dramma per la musica " v petih dejanjih.

 
Poimenovanje festivala

Seviqc je kratica latinske skovanke Semper Viva Quam Creata (vedno živa kakor ustvarjena), ki dejansko povzema vso poslovno, programsko in umetniško filozofijo programa. Program smo pričeli z mojstrskimi tečaji poleti 1982 pod imenom Mednarodna poletna akademija za staro glasbo v Radovljici, ki je kmalu prerasla v Festival Radovljica. V letu 1997 smo program preselili v Brežice pod imenom Festival Brežice (sodelavci v Radovljici pa so nadaljevali s svojim programom), leta 2003 smo ime programa spremenili v Skupina Festival Brežice s tremi glavnimi deli: Festival Klasikaa, Akadema in Evromreža, že naslednje leto pa smo na novo pozicionirali dele programa po regionalnem principu. V letu 2007 smo ime programa spremenili v Seviqc Brežice. V 2010 smo v okviru festivala Seviqc Brežice oblikovali še poseben programski sklop in ga poimenovali Seviqc Municipii. Z njim smo se pridružili projektu Evropska prestolnica kulture 2012 (EPK). Izvedli smo 13 koncertov v 6 mestnih občinah (Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje).

 
Pomen programa za njegovo okolico

Seviqc Brežice je program širokega mednarodnega obsega, ki na mednarodnem področju predstavlja slovensko kulturno dediščino kot kulturno identiteto države in jo uspešno promovira na svetovnem kulturnem in turističnem zemljevidu, podpira kulturni dialog in vzajemno spoznavanje kulture in zgodovine evropskih ljudstev, ustvarjalnost in transnacionalno širjenje kulture ter mobilnost umetnikov s posebnim poudarkom na mladih in socialno deprivilegiranih ter na kulturni raznolikosti, spodbuja razvoj kulturne infrastrukture, spodbuja turistični razvoj, v nacionalnem okviru razvija mednarodni kulturni turizem, spodbuja medkulturni dialog in medsebojne izmenjave med evropskimi in neevropskimi kulturami, na svojem profesionalnem področju izrazito spodbuja inovativnost in ustvarjalnost, predstavlja vrhunske umetnike s področja stare glasbe iz Evrope in zunaj nje, daje poseben poudarek udeležbi slovenskih umetnikov na evropskem področju, načrtno izvaja dela slovenskih skladateljev, podpira mlade talentirane umetnike in jih promovira doma in v tujini, izboljšuje dostopnost in udeleženost v kulturi za vse državljane Republike Slovenije kot tudi državljane drugih držav, v sodelovanju s knjižnicami ter glasbenimi, osnovnimi in drugimi šolami prispeva k višji kulturni zahtevnosti populacije in vzgaja evropsko prepoznavno koncertno publiko tudi za naslednje generacije, daje aktiven prispevek razvoju okolij, kjer so dogodki programa in zagotavlja dejansko slovensko in evropsko dodano vrednost na področju kulture.

 

 Sodelovanje na lokalnem nivoju

Program Seviqc Brežice je že vsa leta v državnem javnem interesu, zato pričakujemo, da ga kot svoj javni interes opredelijo tudi vsa tista okolja, v katerem so naši koncerti.

Za boljšo organizacijsko in promocijsko izvedbo programa želimo v vsakem posameznem okolju pridobiti suverenega sodelavca kot svojega soorganizatorja. V povezavi z občino in skupaj izbranim lokalnim soorganizatorjem (Javni sklad za kulturne dejavnosti, kulturno društvo, turistično društvo ipd.) želimo pripraviti čim boljšo operativno izvedbo programa. Namen vključevanja soorganizatorja je boljša povezava programa z okoljem in izkoriščanje že obstoječih organizacijskih potencialov v mikro okolju.

S tem programom se vsa festivalska okolja vključujejo v prepoznavno in ugledno mednarodno mrežo, ki presega svoje okolje in promocijsko močno izpostavlja kulturno dediščino občine ter njeno odprtost in pripravljenost na povezovanje s svetovno umetniško elito. To ima dolgoročne pozitivne posledice pri zagotavljanju kvalitete življenja in je prispevek h kulturnemu turizmu.

Festivalski koncerti so izključno v prostorih slovenske kulturne dediščine, na zgodovinsko pomembnih lokacijah in za obiskovalce še posebej zanimivih. Naši koncerti so tako tudi spodbuda k ohranjanju kulturne dediščine. Mnogo občin prav zaradi naših koncertov namenja več pozornosti vzdrževanju historičnih prizorišč (gradov, cerkva).

Slovenski umetniki so vsakoletno prisotni v našem programu, preko naših mednarodnih povezav jim omogočamo nastope na uglednih mednarodnih festivalih, zavzemajo posebno mesto tako v naših programih kot v sodelovanju s festivali in agenti zunaj Slovenije.

 O festivalski publiki

Festival ni masovna prireditev. Koncerti so večinoma v manjših, vendar z vidika slovenske kulturne dediščine pomembnih prostorih. Za nas je zelo pomembno, da vrhunske svetovne umetnike pripeljemo tudi tja, kamor sicer ne bi prišli, oziroma da do spomenikov naše kulturne dediščine ravnamo podobno, kot bi ti bili v svetovnih kulturnih centrih.

Povprečna zasedenost je visoka, pridobili smo veliko sodelavcev, ki nam na terenu pomagajo pri animaciji lokalne publike. V vseh okoljih imamo svojo stalno publiko, s katero se še posebej pozorno ukvarjamo.

Že vsa leta dosegamo visoko prepletenost med rezidencami obiskovalcev in lokacijami koncertov, kar je neposreden prispevek h kulturnemu turizmu znotraj Slovenije. V 2013 smo zabeležili 74,68 % zasedenost koncertov. Lokalnih obiskovalcev (rezidenca obiskovalca v občini koncerta) je bilo 23,58 %, iz Ljubljane je prišlo 36,85 % obiskovalcev, iz Ljubljane z okolico 16,34 %. Inozemskih obiskovalcev smo zabeležili 2,72 %.

Med obiskovalci festivala 2013 smo opravili anketo, prejeli smo 207 izpolnjenih anketnih listov. Največ obiskovalcev pride zaradi originalnosti programa (26,51 %), največ jih zve za koncert preko prijateljev in znancev (21 %), razlog za prvi obisk pa je ljubezen do stare glasbe (58,01 %). 68,63 % je žensk, povprečna starost je 54,71. Največ je zaposlenih (38,35 %), visoko izobrazbo ima 75,74 %, naše cene se jim zdijo primerne. Ob koncu smo zastavili še vprašanje »Zakaj se vam zdi festival Seviqc Brežice pomemben, kaj prinaša okoljem, v katerih so koncerti?«. Odgovore na to vprašanje in celotno analizo ankete pa si lahko preberete tukaj.

  Grb Seviqc Brežice

Grb Seviqc Brežice smo uredili v februarju 2013. Vključuje grbe vseh slovenskih zgodovinskih dežel na današnjem ozemlju Republike Slovenije. S tem smo želeli poudariti nacionalni pomen festivala in našo ambicijo, da suvereno predstavljamo Slovenijo na mednarodnem kulturnem zemljevidu.

Grb Seviqc Brežice vključuje devet grbov slovenskih zgodovinskih dežel:

Istra
Štajerska
Goriška
Trst
Kranjska
Slovenska Marka
Zala
Koroška
Železna

Zasnovo grba je postavil Klemen Ramovš, posamezne grbe je v skupen grb slovenskih zgodovinskih dežel oblikoval heraldik Aleksander Hribovšek, končno oblikovanje v povezavi z imenom in Damo je oblikoval David Hosta.