DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Seznam izvajalcev

13. 12. 2021

40 zaporednih sezon programa Seviqc Brežice ni le spodbuda za nadaljnje delo, ampak je tudi priložnost, da pregledamo, kako je Seviqc Brežice vplival na razvoj scene stare glasbe v Sloveniji tako pri umetnikih kot institucijah in utrdil staro glasbo kot enakovreden del slovenske kulturne scene. Koncept, ki je bil jasno postavljen že na samem začetku leta 1982, da na tem področju ozelenimo puščavo, je osnovno vodilo še danes, še posebej s selitvijo v Brežice dopolnjen z jasno vizijo vključevanja kulturne dediščine in prispevka v kulturni turizem. Izobraževalne vsebine pa so že ves čas naša stalnica. Ob močno zastopani udeležbi odličnih mednarodnih izvajalcev je Seviqc Brežice ves čas polagal posebno pozornost slovenski produkciji. Domala vsi, ki danes v Sloveniji kaj pomenijo na področju stare glasbe in uspešno prispevajo, da stara glasba ni le umetniška pot posameznikov, ampak sega tudi v šole, od glasbenih do akademije, so spodbudo za svoje delovanje dobili ob naših aktivnostih. Zato se nam je zdelo primerno, da tudi poimensko uredimo vse, ki so sooblikovali naš program.

Podatki v tabelah Poročila izvedbe dovolj zgovorno pripovedujejo o velikem in uspešnem dogajanju. V tabeli IX (Seznam izvajalcev) so poimensko zabeleženi vsi, ki so sooblikovali naš program. Dokument je objavljen v dveh identičnih oblikah, kot pdf in kot Excel, ki omogoča iskanje, razvrščanje in podobno.

Ob tem bi se radi še posebej zahvalili prof. Danielu Ivši, prof. Dragutinu Križaniću, mag. Mariji Lubšina Novak, Igorju Novaku, Borisu Renerju in prof. Vladimirju Zlatku Sveraku za dragoceno pomoč pri dopolnjevanju imen izvajalcev Dnevov Osnovne šole Brežice od 2001 do 2009, koncerta ob 60. letnici glasbene šole Brežice leta 2006 ter dveh koncertov Komornega zbora RTV Slovenija leta 2010.