DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022‒2029

21. 12. 2021

Vlada je na redni seji 17. decembra 2021 določila besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2022‒2029 (ReNPK22–29) in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru po rednem postopku. Vesel sem, da je Ministrstvo za kulturo upoštevalo mojo pripombo in pri navedbi tradicionalnih glasbenih zvrsti, ki so se razvijale skozi dolgo zgodovino glasbene umetnosti (stran 35), omenilo tudi staro glasbo.

Prav tako sem vesel, da Resolucija prepoznava (stran 24), da se ob Javnem skladu za kulturne dejavnosti Republike Slovenije (koordinator ljubiteljske dejavnosti) večja dostopnost, pestrost in kakovost kulture na celotnem območju države dosega tudi prek dejavnosti državnih in lokalnih javnih zavodov ter knjižnic, ki izvajajo svojo dejavnost zunaj večjih naselij, pogrešam pa, kot sem tudi predlagal, da niso omenjene nevladne organizacije, ki izrazito prispevajo v dobro kulturno ponudbo.

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo je ob Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) najpomembnejši dokument kulturne politike in ji želim srečno pot v dobro in uspešno kulturno sceno.

Klemen Ramovš