DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Evropska državljanska pobuda -

27. 09. 2020

Predmet urejanja:

Naš cilj je uvesti univerzalni temeljni dohodek v celotni EU, kar bi vsaki osebi zagotovilo materialno osnovo in možnost za sodelovanje v družbi kot del njene gospodarske politike. Ta cilj se doseže v okviru pristojnosti, ki jih EU podeljujeta Pogodbi.

Cilji:

Od Komisije zahtevamo, da pripravi predlog o univerzalnem temeljnem dohodku v celotni EU, ki zmanjšuje regionalne razlike za okrepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v EU.

S tem bi uresničili cilj skupne izjave Evropskega sveta, Evropskega parlamenta in Evropske Komisije iz leta 2017, da bodo „EU in njene države članice podpirale tudi učinkovite, trajnostne in pravične sisteme socialne zaščite, s katerimi se bo zajamčil osnovni dohodek“ za preprečevanje neenakosti.

Spletni naslov te pobude v registru Evropske komisije