DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

eeemerging, nov evropski projekt za podporo mladim ansamblom naznanja prve lavreate

24. 10. 2014
V naši prejšnji novici smo poročali o poteku prvega izbora mladih ansamblov v projektu eeemerging, ki ga v okviru programa Ustvarjalna Evropa sofinancira Evropska komisija, tokrat pa predstavljamo glavne cilje projekta in naznanjamo prva dva zmagovalna mlada ansambla, ki sta si v veliki konkurenci izborila sodelovanje in dodatno leto podpore. 
 
Namen procesa, ki ga začenja projekt eeemerging, je povečati enakost možnosti, ki so na voljo mladim ansamblom, poleg tega pa tudi priskrbeti tem ansamblom odlične delovne pogoje, podporo in organizacijo njihovih projektov ter jim pomagati pri pogajanjih na trgu stare glasbe v Evropi.
 
Cilji eeemerginga so:
  • najti, izbrati in izobraževati najboljše evropske ansamble v vzponu;
  • ponuditi ansamblom specifično izobraževanje na področjih organizacije/administracije, odnosov z javnostmi, marketinga in komunikacij, umetnosti, priprave odra, itd.;
  • jih s pomočjo mreže krajev za izobraževanje, rezidenco in odnosov z javnostmi pripraviti za vstop na evropski trg;
  • pomagati pri promociji ansamblov (produkcija EPK, posnetek na CD-ju, mediji, fotografiranje, itd.).
Podpora ansamblom bo trajala od enega do treh let.
Lavreati leta 2014 
 
Ob zagonu programa leta 2015 bosta dva izmed štirih ansamblov, izbranih v letu 2014, imela na voljo še dodatno leto podpore pri njunem profesionalnem razvoju. Konkurenca na festivalu eeemerging 4. oktobra je bila velika, a so kljub temu soorganizatorji zmagovalca izbrali soglasno.
 
Ta dva ansambla sta Seconda Pratica in Voces Suaves.
 
V začetku decembra bo za sodelovanje v projektu eeemerging izmed 82 prijavljenih izbranih še šest novih mladih ansamblov.  Že izbrani nizozemski ansambel Seconda Pratica, ki si je pri ocenjevanju soorganizatorjev na Festivalu eeemerging priboril prvo mesto, bo 5. in 6. decembra gostoval tudi v Sloveniji na gradovih Grad in Rajhenburg.

Organizator festivala stare glasbe Seviqc Brežice, Ars Ramovš zavod za umetnost, marketing, promocijo in investiranje, je del tega projekta, poleg njega pa še 7 soorganizatorjev: vodja projekta Center kulturnega srečevanja v Ambronayu,  Ghislieri Musica v Pavii, Center za staro glasbo Narodne univerze za glasbo vBukarešti, Mednarodni festival Georga Friedricha Händla v Göttingenu, Narodni center stare glasbe v Yorku, Center stare glasbe v Rigi in založba Ozango vStrasbourgu

IZJAVA ZA JAVNOST