DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Mednarodno sodelovanje

Program je vse od začetka v 1982 naravnan izrazito evropsko in mednarodno. V tem času je nastala vrsta odličnih mednarodnih stikov, prav tako smo ves čas gradili na ugledu in mednarodni prepoznavnosti. Naši umetniki prihajajo iz mnogih evropskih držav. Mnogi ansambli vključujejo umetnike različnih državljanstev, kar še povečuje mednarodni značaj programa.

REMA 

Spletna stran: http://www.rema-eemn.net/

Smo član Evropske mreže za staro glasbo REMA (Réseau Européen de Musique Ancienne), ki vključuje 82 organizacij, večinoma festivalov stare glasbe, iz 21 evropskih držav. Imamo sedež v Upravnem Odboru (Conseil d’administration), Klemen Ramovš, direktor festivala Seviqc Brežice je koordinator nacionalnega komiteja REMA za jugovzhodno Evropo (v okviru REMA je 5 nacionalnih komitejev: Beneluks in Velika Britanija, Francija, Italija, Jugovzhodna Evropa, Skandinavija in baltske države). S svojimi programi, kot je npr. Rema Showcase, imamo neposreden vpogled v sceno odličnih umetnikov, hkrati pa preko teh programskih mehanizmov predstavljamo slovenske umetnike.

REMA je svojo letošnjo jesensko konferenco postavila v Celje, kar je za nas visoka čast in zaupanje mednarodnih kolegov, še posebej, ker bili odzivi članov na konferenco nadvse pozitivni. Na konferenci, ki je potekala od petka, 28. 10. 2016, do nedelje, 30. 10. 2016 v Narodnem domu in Knežjem dvoru, sta ločeno zasedala Izvršni in Upravni odbor, na sprejemu Mestne občine Celje pa je vse člane pozdravila podžupanja mag. Darja Turk.

EEEMERGING

Spletna stran: http://eeemerging.eu/

EACEA, Izvršna agencija Evropske komisije za izobraževanje, avdio-vizualne vsebine in kulturo je projekt eeemerging ocenila z 90/100 točkami in ga izbrala v štiriletno sofinanciranje v okviru programa Ustvarjalna Evropa kot enega izmed projektov sodelovanja večjega obsega. Projekt poteka od oktobra 2014 do septembra 2018. 

Izvaja ga 8 partnerjev: 

Proces, ki ga pričenja projekt eeemerging, bo povečal enake možnosti za mlade ansamble, poleg tega pa bo tem ansamblom omogočal odlične delovne pogoje, podporo in organizacijo njihovih projektov ter jim pomagal pri pogajanjih na trgu stare glasbe v Evropi. Cilji projekta eeemerging so: da najde, izbere in izobražuje najboljše evropske ansamble v vzponu, da ponudi tem ansamblom specifično izobraževanje iz organizacije, administracije, odnosov z javnostmi, marketinga in komunikacij, umetniškega vodenja in gibanja na odru, da jih z oblikovanjem mreže po vsej Evropi, ki vključuje izobraževanje, rezidence in odnose z javnostmi, pripravi za vstop na evropski trg, da jih pomaga promovirati s produkcijo elektronskih promocijskih map (EPK / Electronic press kits), snemanjem zgoščenk, promocijskimi materiali, fotografiranjem in podobno. 

EEEmerging ensembles 2016

EEEmerging presentation 2013 - 2018

 

PROJEKT PURPUR- EOS

Skupaj z vodjo projekta, našo partnersko organizacijo ad libitum Konzertwerkstatt gGmbH iz Beljaka, smo po uspešno izvedenem projektu v letih 2011 in 2012 pridobili evropska sredstva na razpisu EACEA: Cooperation Projects, za projekt EOS – European Opera Sound za leti 2013 in 2014. Poleg omenjene organizacije, v projektu sodelujejo še Festival Kvarner (Hrvaška), Festival Seviqc Brežice (Slovenija), NEO (New European Opera; Francija) and the Associazione Orchestra Sinfonica „Guido d‘Arezzo“ (Italija). V okviru tega projekta bo Orchester Purpur 6.9.2013 v Viteški dvorani v Brežicah izvedel Haydnovo opero Orlando Paladino.

Z ad libitum Konzertwerkstatt gGmbH smo v preteklih dveh letih že pridobili evropska sredstva in odlično sodelovali s projektom Purpur European Sound Interchange. Tako kot njegov predhodnik Purpur – European Sound Interchange, je projekt Purpur European Opera Sound projekt, ki temelji na praktičnih in teoretičnih znanjih z izmenjavo različnih tradicij igre, zvoka in izvedbe. Glasbeno dediščino različnih evropskih držav razširjamo s tem projektom tudi na področje opere. To delo pripravljamo z najboljšimi evropskimi pevskimi pedagogi in orkestrskimi glasbeniki (Dunajski in Berlinski filharmoniki, Milanska Scala).

V središču programa projekta Purpur EOS sta dve operi Josepha Haydna. V letu 2013 Orlando Paladino (Hob XXVIII 11), »dramma eroicomico« v treh dejanjih, in leta 2014 L'anima del filosofo, Ossia Orfeo ed Euridice (Hob XXVIII: 13), »dramma per la musica " v petih dejanjih.