DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Ker je kulturna politika včasih nerodna zadeva, še posebej če pogledate dokumente v podmeniju Za enakopravnost v kulturi, kot primeren aperitiv objavljamo knjigo Smeh stoletij.

 

Prispevki s področja kulturne politike

 

Kultura in gospodarski razvoj (prof. dr. Bogomir Kovač, 2004)

Velikost, obseg in vloga zasebnega sektorja (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za proučevanje družbene blaginje, 2006)

Finančni profil in sofinanciranje organizacij v kulturi, Analiza 2006 - 2008 (Ars Ramovš, 2009)

Elaborat o delovanju, organiziranju in financiranju kulturne in umetnostne produkcije nevladnih organizacij v obdobju 2007-2009, povzetek (Društvo Asociacija, 2011)

Music Festivals, a Changing World, An International Comparison, Edited by Emmanuel Négrier, Lluis Bonet and Michel Guérin (Éditions Michel de Maule, November, 2013)

Analiza stanja v kulturi: Nedomišljenost obstoječega kulturnega modela na primeru enoletnih projektnih razpisov v letih 2009 - 2019 (Društvo Asociacija, 2019)

Raziskava stroškov dela pri javnih zavodih v kulturi (Ars Ramovš, 2020) 

Call to support the cultural relations / EU-US summit 2021 on 15 June 2021, to the attention of Charles Michel (President of the European Council), Ursula von der Leyen (President of the European Commission), and Joe Biden, President of the US

 

 

Dokumenti, ki zadevajo organizacijo javnih dogodkov

 

Koncerti v cerkvah, določila v uradnem listu katoliške Cerkve na Slovenskem (19.5.2005)

Mnenje Ministrstva za kulturo o dodatnih stroških po 75. členu ZUJIK (7.1.2014)