DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Osveženo 7. 10. 2019

Klub prijateljev Festivalske Dame

 

NAMEN KLUBA

 

Dostopnost vrhunskega mednarodnega glasbenega programa čim širšemu krogu ljubiteljev klasične glasbe.

 

UGODNOSTI 

 

 • 10% do 50% popust na izdane vstopnice glede na velikost nakupa,

 • plačilo v do 10 mesečnih obrokih,

 • plačilo prvega obroka po zaključenih koncertih sezone.

 

OPIS

 

Ars Ramovš zavod za umetnost, marketing, promocijo in investiranje, Ljubljana (Zavod) je postavil Klub prijateljev Festivalske Dame (KPFD) z namenom, da poveča dostopnost vrhunskega mednarodnega glasbenega programa čim širšemu krogu ljubiteljev klasične glasbe. Ugodnosti članic/članov KPFD so ob nižjih cenah vstopnic še obročno odplačevanje in prednost ob začetku prodaje vstopnic.

KPFD je neformalna oblika prodaje vstopnic pod ugodnejšimi pogoji brez kakršnihkoli dodatnih klubskih, društvenih ali drugih obveznosti. Članstvo v KPFD je osebno. Članica/član KPFD je zabeležena/zabeležen le s svojim osebnim in ne s katerim koli drugim naslovom. Seznam članic/članov je poslovna skrivnost Zavoda. Članice/člani KPFD imajo prednost ob začetku prodaje vstopnic.

 

PRISTOP V ČLANSTVO

 

 • Članica/član KPFD je lahko vsaka fizična oseba, ki plača pristopnino v znesku 20,00 EUR

 • Pristopnina je enkratno plačilo ob pristopu v članstvo ali ob ponovnem pristopu, če je bilo članstvo prekinjen

 • Članarine ni.

 

TRAJANJE ČLANSTVA

 

V novem koledarskem letu se članstvo avtomatično podaljša, članica/član bo še pred prvim koncertom sezone osebno obveščena/obveščen o pravilih za novo člansko leto. Članica/član lahko kadarkoli in brez kakršnegakoli pojasnila izstopi iz KPFD, je pa dolžan/dolžna poravnati svoje obveznosti (obroki vstopnic) glede na splošne pogoje članstva. Za izstop zadošča zgolj pisno obvestilo Zavodu. Če članica/član izdanih računov ne poravnava pravočasno, lahko Zavod članstvo prekine.

 

NAROČANJE VSTOPNIC

 

 • Članica/član KPFD brez predhodnega plačila kadarkoli, ko poteka (pred)prodaja vstopnic, naroči neomejeno količino razpoložljivih vstopnic.

 • Naročilo je možno samo pri Zavodu (pisarna, blagajna pred koncertom) in mora biti pisno (po pošti ali na info@k-ramovs.si), kar velja kot naročilnica.

 • Zavod posreduje vstopnice na naslov članice/člana KPFD, če je do koncerta vsaj še dovolj časa, lahko pošlje voucher ali pa članico/člana KPFD naročene vstopnice čakajo na blagajni pred koncertom. 
 • Pri naročilu vstopnic mora članica/član obvezno omeniti, da je članica/član KPFD.

 • Za končni obračun velja cena na dan naročila vstopnic.

 • Članica/član naročenih vstopnic ne more odpovedati. Naročene, a neuporabljene vstopnice zapadejo v plačilo in jih je članica/član dolžna/dolžan poravnati po članskih pogojih.

 • Članica/član lahko vstopnice kupuje tudi preko drugih oblik, ki jih omogoča Zavod, vendar za te ne veljajo članske ugodnosti.

 

POPUSTI

 

Višina popusta je odvisna od vrednosti vseh naročenih vstopnic:

10 %      popust pri nakupu                          do 100,00 EUR

20 %      popust pri nakupu                          od 100,01 EUR  do 200,00 EUR

30 %      popust pri nakupu                          od 200,01 EUR  do 300,00 EUR

40 %      popust pri nakupu                          od 300,01 EUR  do 400,00 EUR

50 %      popust pri nakupu                          nad 400,00 EUR

 

V okviru KPFD ne more članica/član uveljavljati nobenega drugih popustov, ki jih za obiskovalce omogoča Zavod. Ugodnosti KPFD veljajo za vse vstopnice koncertov Zavoda, pri prevozu s Festibusom pa samo obroki (ni popusta).

 

PLAČILO VSTOPNIC

 

 • Po zaključku koncertov Seviqc Brežice 2019 bo Zavod obračunal članici/članu KPFD na vse naročene vstopnice velikosti nakupa ustrezen popust in izstavil račun v 10 (desetih) mesečnih obrokih.
 • Članica/član lahko račun poravna tudi v manjšem številu obrokov ali v enem delu.
 • Za določanje vrednosti nakupa velja osnovna cena vstopnice na dan naročila. Za vstopnice Festibusa popust ne velja, so pa vključene v obročno odplačevanje.

 

INFORMACIJE IN NAROČILA:

ARS RAMOVŠ ZAVOD ZA UMETNOST, MARKETING, PROMOCIJO IN INVESTIRANJE, LJUBLJANA,

Slovenska cesta 1, SI-1000 Ljubljana

T: (01) 242 08 12, (041) 674 060, vsak delovnik od 10:00 do 15:00

E: info@k-ramovs.si,

W: http://www.seviqc-brezice.si