DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Evropski dan stare glasbe z Le Phénix (SI)

Kdaj: torek, 21. 3. 2017 ob 20:00

Koncertni predtakt ob 19:00 (Brežice, Grad Brežice)

Naroči vstopnice:

Cena vstopnice: 10 - 25 €

Festibus: 10 €, odhod ob 17:10 izpred Hale Tivoli

Le Phénix (SI)

Mateja Bajt: kljunasta flavta
Una Košir: kljunasta flavta
Kristina Martinc: kljunasta flavta

Sporočilo umetnikov

V ansamblu Le Phénix poustvarjamo glasbo za trio kljunastih flavt zelo raznolikih žanrov iz različnih obdobij; od srednjega veka preko ars nove in italijanskega Trecenta vse do poznega baroka, posega pa tudi po literaturi sodobnih avtorjev 20. in 21. stoletja. Ukvarjamo se s historičnimi izvedbami skladb na podlagi raziskav historične izvajalske prakse in interpretacije različnih slogov. V ta namen uporabljamo izvirna zgodovinska glasbila, primerna izbranemu repertoarju. Prav za Vas smo tokrat svoj repertoar za prvi del koncerta črpali iz bogate zakladnice renesančne polifonije in plesne homofone ter vokalne glasbe, kot je bila tedanja praksa. V drugem delu koncerta vas bomo z zvoki treh altovskih kljunastih flavt popeljali v obdobje baroka. Kot je bila pogosta praksa predelav skladb v baroku, smo tudi me posegle po literaturi za trio prečnih flavt z običajno terčno transpozicijo.

O projektu

Ansambel Le Phénix poustvarja glasbo za trio kljunastih flavt zelo raznolikih žanrov iz različnih obdobij; od srednjega veka preko ars nove in italijanskega Trecenta vse do poznega baroka, posega pa tudi po literaturi sodobnih avtorjev 20. in 21. stoletja. Ukvarja se s historičnimi izvedbami skladb na podlagi raziskav historične izvajalske prakse in interpretacije različnih slogov. V ta namen uporablja izvirna zgodovinska glasbila, primerna izbranemu repertoarju. Renesančno glasbo izvaja na kopije renesančnih flavt iz zbirke dunajskega muzeja glasbenih instrumentov, ki so delo legendarnega izdelovalca Boba Marvina, v vseh velikostih od soprana do basa, plesno glasbo pogosto tudi v povezavi s tolkali. Baročno glasbo večinoma izvaja na kopije flavt »Stanesby, Jr.« izdelovalcev Friedricha in Patricka von Hueneja. Skupina svoj repertoar med drugim črpa iz bogate zakladnice renesančne polifonije in plesne homofone ter vokalne glasbe; v tistem času je bila namreč pogosta praksa, da so različni instrumentalni sestavi posegali tudi po glasbi, pisani prvotno za vokalne ansamble. Podobno je bilo z glasbo nekoliko kasnejšega datuma nastanka. Ohranjeni zapisi pričajo, da so celo skladatelji sami svoja dela (in seveda tudi dela svojih kolegov) prirejali in transponirali za različne vrste glasbil oziroma zasedb glasbenikov. Tako so se skladbe, pisane za traverzno flavto oziroma violino ali druge melodične instrumente, v baroku izvajale tudi s kljunasto flavto, večinoma terco (in tudi kvarto) više od originalnega zapisa. Poslanstvo ansambla Le Phénix je približati kljunasto flavto širšemu poslušalstvu, jo predstaviti na visokem nivoju ter skrbeti za njeno popularizacijo tudi v Sloveniji, saj je v tem prostoru edini tovrstni ansambel. S projektom 'J'aime la biauté' (kar nosi tudi naslov izvajane skladbe iz Codex Faenze) želi ansambel 'Le Phénix' predstaviti čim širši barvno-zvočni spekter tria kljunastih flavt v vsej svoji lepoti in šarmu ter popeljati občinstvo v blagozvočju in disonantno-konsonantnih ter ritmičnih kontrastih skozi neskončno široko paleto občutenj ljubezni v vseh svojih niansah, bodisi v duhovnem bodisi v posvetnem smislu.

O koncertnem programu

Koncertni program je zasnovan kronološko: v prvem delu bo zazvenela glasba v časovnem prerezu od Ars nove / Trecenta do visoke renesanse v 16. stoletju na renesančnih instrumentih, v drugem delu pa dela baročnih mojstrov na altovskih kljunastih flavtah. Vsa dela programa povezuje ljubezen do lepega, lepota v besedi in glasbi, lepota neizrečenega in tudi minljivega; hrepenenje po ljubezni, tisti najbolj vzvišeni, duhovni ter vseh oblik in nians posvetne ljubezni.

Le Phénix (SI)

Ansambel kljunastih flavt 'Le Phénix' je pred leti začel delovati v okviru Akademije za glasbo v Ljubljani pod vodstvom prof. Mateje Bajt, v sodelovanju z njenimi študentkami. Danes so dekleta že diplomantke in poleg profesorice tudi uveljavljene solistke.

Lokacija

Brežice, Grad Brežice

Dvonadstropni grad je najmogočnejša stavba v Brežicah, zgrajena sredi 16. stoletja, na mestu kjer je stal grad, porušen med vseslovenskim kmečkim uporom leta 1515. V mirnejših časih je plemiška rodbina Attems grad spremenila v rezidenco.

PARTNERJI

FESTIBUS

Cena avtobusne povezave s koncerti iz Ljubljane in Zagreba znaša 10€. Odhod izpred Hale Tivoli in Dvorane Lisinski.