DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Donacije v gotovini

Donator je lahko katerakoli oseba ne glede na državljanstvo ali rezidenco. Donator svojo donacijo nakaže na naš transakcijski račun.

Donator lahko ostane neimenovan. Si pa želimo, da nam razkrije svojo identiteto na naslov info@k-ramovs.si vsaj z navedbo svojega imena in osnovnih kontaktnih podatkov (e-naslov, poštni naslov, telefonska številka). Če donator ne predlaga drugače, so vsi ti podatki poslovna skrivnost zavoda in namenjeni zgolj medsebojni komunikaciji.

Svojim donatorjem se želimo zahvaliti z naslednjim:

  • na 50 EUR donacije ena brezplačna vstopnica po lastni izbiri[1]

  • omemba med donatorji na spletni strani[2]

  • omemba med donatorji v katalogu[3]

  • pri donacijah 500 EUR in več kaligrafsko izpisana poimenska zahvala z usklajenim besedilom v enem evropskih jezikov (po želji donatorja)


Ars Ramovš zavod za umetnost, marketing, promocijo in investiranje, Ljubljana,
Slovenska cesta 1, SI-1000 Ljubljana
E: info@k-ramovs.si
T: +386 1 242 0812, +386 41 67 40 60
W: http://www.seviqc-brezice.si/
IBAN: SI56 3000 0000 3634 044,
BIC: SABRSI2X, Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128 A, SI-1000 Ljubljana

 


[1]   Vstopnice so inšpekcijske narave, ker si želimo, da se donator tudi osebno prepriča, v kaj je namenil svojo donacijo, višja kot je donacija, večje je število vstopnic, da lahko donator pri višji donaciji temeljiteje opazuje, kako smo porabili njegov vložek. Vstopnice financiramo iz drugih virov, ki so namenjeni bodisi razvoju programa, bodisi so nenamenski glede na njihovo porabo.

[2]   Samo če izrazijo željo, da jih omenimo.

[3]   Samo če izrazijo željo, da jih omenimo.