DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Da vzdržimo v mednarodni tekmi z najboljšimi, potrebujemo podporo svojih sodržavljanov. Če donacijo dohodnine namenite nam, boste podprli festival Seviqc Brežice in razvoj stare glasbe v Sloveniji. Če je ne namenite nam ali drugi izbrani organizaciji, jo bo prejel proračunski sklad za razvoj nevladnih organizacij, ki pa ne podpira programov, kakršen je naš. Republika Slovenija Vam zaupa in odločitev v celoti prepušča Vam.

Seviqc Brežice je elitni program razvoja stare glasbe v Sloveniji in mednarodnega uveljavljanja Slovenije na tem področju. Če pogledamo na rezultate namenitve dela dohodnine za donacije, nam državljani Republike Slovenije zaupajo nadpovprečno. Po javnih podatkih FURS za 2020 smo med 5554 prejemniki na 453. mestu, podpira nas 155 donatorjev dohodnine (povprečje 105,23), povprečna donacija je 25,95 EUR (povprečje 20,96 EUR).

Vabim Vas, da del svoje dohodnine za donacije namenite zavodu Ars Ramovš. 

OBRAZEC Z ŽE VPISANIMI PODATKI, KI GA POSREDUJETE NAM ALI NA FURS
(navodilo za izpolnjevanje zahteve za namenitev dela donacije dohodnine za donacije)

                 Izpolnjen obrazec posredujte na naslov:
                 Ars Ramovš, Slovenska cesta 1, 1000 Ljubljana,
                 ali svojemu finančnemu uradu

S tem nam boste pomagali, da v težavnih razmerah slovenske kulturne politike lažje nadaljujemo že opravljeno delo na programu Seviqc Brežice, ki ga predstavljam v POROČILU IZVEDBE.

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov. Gre za sredstva, ki se jim v ta namen odpoveduje Republika Slovenija. Če državljan tako zahtevo izda, ne plača niti več niti manj svojih prispevkov. Naš zavod spada med organizacije, katerih dejavnost je v javnem interesu, oziroma med upravičence, katerim je mogoče na tak način nameniti del dohodnine.

Če nam boste namenili svoj del dohodnine, velja Vaša odločitev do spremembe in Vam tega ni potrebno podaljševati vsako leto. Vpogleda, kdo nam je namenil svoj del dohodnine, nimamo, ker je davčna tajnost. Ker pa želimo svojim donatorjem omogočiti čim boljši vpogled v Seviqc Brežice, smo pripravili izjavo (Izjava o trajanju namenitve dela dohodnine za donacije, glej zgoraj), s katero svojim donatorjem omogočamo brezplačen vstop na vse naše dogodke z vstopnino.

Če ste nam svoj del dohodnine že namenili in zahteve niste spreminjali, Vam zahteve ni potrebno ponovno oddajati. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahtevo lahko vložite kadarkoli, velja pa do trenutka, ko davčni organ prejme Vašo novo zahtevo ali preklic Vaše že vložene zahteve.

Državljani Republike Slovenije ste nam že do zdaj izkazali podporo. Po javno dostopnih podatkih za leto 2019 smo med 5.554 prejemniki donacij iz dohodnine na 380. mestu. Donacijo iz dohodnine nam je v 2019 namenilo 149 davčnih zavezancev (povprečje 102,25). Skupen znesek vseh prejetih donacij v 2019 je 2.328,93 EUR (povprečje 1.122,93 EUR). Po donatorju smo prejeli 15,63 EUR (povprečje 11,03 EUR). Vesel bom, če bomo z Vašo podoro znesek donacij še dvignili. S tem bomo lažje izvajali zastavljene cilje in poslanstvo.

29. decembra 2020 sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUPOPDVE) v 60. členu dviguje odstotek dela dohodnine za donacije z 0,5 na 1 %. Glede na drugo alinejo 128. člena (uporaba 60. člena) našim dosedanjim donatorjem ni potrebno ničesar dopolnjevati, ker se del dohodnine za donacije samodejno podvoji.

Za vsa vprašanja sem Vam rad na voljo na elektronskem naslovu klemen@k-ramovs.si ali po telefonu 041 67 40 60. Za Vašo podporo se Vam že vnaprej iskreno zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam.

Klemen Ramovš

 

Namenitev dela dohodnine za donacije (opis na spletni strani FURS)

Seznam finančnih uradov

Izjava o trajanju namenitve dela dohodnine za donacije (obrazec za Ars Ramovš)

Seznam upravičencev (na strani Uradnega lista)

Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020 in Seznam upravičencev (na strani Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije)

Povezava na zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don) v elektronski obliki in obrazci za oddajo osebno ali po pošti

Prejemniki namenitve dela dohodnine za donacije 2012-2019 (statistika Ars Ramovš)