DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Donacije iz dohodnine

Ta oblika je namenjena samo rezidentom Republike Slovenije. V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov. Gre za sredstva, ki se jim v ta namen odpoveduje Republika Slovenija. Če državljan tako zahtevo izda, ne plača niti več niti manj svojih prispevkov.Naš zavod spada med organizacije, katerih dejavnost je v javnem interesu, oziroma med upravičence, katerim je mogoče na tak način nameniti del dohodnine.

Finančni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko finančni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve. Med upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, je tudi Ars Ramovš zavod za umetnost, marketing, promocijo in investiranje, Ljubljana.

Po zadnjih podatkih je nerazporejenih še okrog 7 milijonov evrov, ki se jim je Republika Slovenija pripravljena odreči v korist splošno-koristnih namenov, če bi se tako odločili njeni državljani. Del svoje dohodnine je našemu zavodu po podatkih FURS v 2016 namenilo 159 državljanov, s čimer smo pridobili 2.521,46 EUR. Sicer imamo v primerjavi z drugimi organizacijami s področja kulture nadpovprečno podporo, želimo pa povišati tako število donatorjev kot znesek donacij.

Državljan lahko kadarkoli spremeni svojo zahtevo, seznam donatorjev pa nam je zaradi davčne tajnosti nedosegljiv. Z registrom FURS in Ministrstvom za finance smo opravili več pogovorov, vendar se je izkazalo, da je iz tehničnih razlogov težko opredeliti informacijo o donatorjih, ne da bi kršili davčno tajnost. Zato smo izpostavili medsebojno zaupanje in oblikovali priloženo izjavo. Na tak način želimo zabeležiti čim več svojih donatorjev in z njimi aktivno razvijati podporo našim aktivnostim.

Naš donatorski program je še v razvoju. Imamo sicer jasno vizijo, ki pa jo bomo lahko razvijali le, če bomo imeli več sredstev za zaposlovanje novih sodelavcev. Za zdaj omogočamo svojim donatorjem prost vstop do naših dogodkov glede na namenjen odstotek dohodnine, oziroma 1 do 5 vstopnic letno, kot možnost neposrednega vpogleda v izvedbo naših aktivnosti.

Vesel bom, če boste del svoje dohodnine namenili prav nam in nam o tem posredovali priloženo Izjavo o trajanju namenitve dela dohodnine za donacije. Prav tako bom vesel, če boste to našo donatorsko pobudo predstavili tudi svojim znancem in prijateljem.