DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Cilj programa

Program oživlja in razvija sceno stare glasbe z jasno zastavljenimi cilji. Naši cilji so, da obdržimo mednarodni program vrhunske umetniške kvalitete v historičnih prostorih, uveljavljanje Slovenije na svetovnem kulturnem in turističnem zemljevidu, povezovanje slovenskih umetnikov z mednarodno sceno, podpora mladim talentom in njihovi promociji, prodor slovenskih avtorjev v Evropo in širše, razvoj kulturne infrastrukture in turizma, medkulturni dialog, medsebojna izmenjava evropskih in neevropskih kultur, razvoj inovativnosti in ustvarjalnosti, izboljšanje dostopnosti in udeleženosti v kulturi ter ustvarjanje dejanske slovenske in evropske dodane vrednosti na področju kulture.

Pričakujemo, da bomo s tem programom še bolj izoblikovali kritičen pristop do umetnosti, povišali zahtevnost poslušalcev stare glasbe, uveljavili staro glasbo kot običajno klasično glasbo izvajano na pravilen način, prispevali v kvaliteto življenja državljanov in povečali atraktivnost okolij, kjer so prireditve programa. Hkrati pa sta med našimi cilji tudi ustanovitev oddelkov za staro glasbo na glasbenih šolah in Akademiji za glasbo ter vzpostavitev evropsko odmevnega umetniškega, pedagoškega in znanstvenega centra za staro glasbo.