DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

[Zaključeno] Razpis za delovno mesto Asistent pri izvedbi programa Seviqc Brežice

10. 10. 2018

Razpis za prosto delovno mesto – ASISTENT PRI IZVEDBI PROGRAMA SEVIQC BREŽICE - M/Ž.je ZAKLJUČEN (15.10.2018).

 

Ars Ramovš zavod za umetnost, marketing, promocijo in investiranje, Ljubljana na podlagi Javnega razpisa v okviru izbora operacij Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016-2020) razpisuje eno prosto delovno mesto - ASISTENT PRI IZVEDBI PROGRAMA SEVIQC BREŽICE – M/Ž.

Opis nalog delovnega mesta:

 • pomoč pri organizaciji in izvedbi festivala Seviqc Brežice;
 • komunikacija z umetniki (za pridobitev vseh potrebnih informacij, materialov, foto gradiva,…), partnerji (za uspešno izvedbo dogodka) in obiskovalci (svetovanje, pomoč pri naročilu vstopnic,…);
 • priprava in urejanje vseh potrebnih materialov za dogodek (koncertni list, pozdravni pano, promocijski material,…);
 • urejanje socialnih omrežij in spletne strani (objava dogodkov, novic, fotografij);
 • priprava in pošiljanje e-novic preko Mailchimpa;
 • administrativna dela (vodenje statistike, prejemanje klicev, odgovarjanje na maile, priprava poročil, vodenje klipinga).

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje, ki jih določa javni razpis:

 • stalno prebivališče Republiki Sloveniji v eni izmed kohezijskih regij (Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija);
 • starost do vključno 29 let (ob podpisu pogodbe o zaposlitvi);
 • je vsaj en (1) mesec prijavljen v evidenci brezposelnih oseb;
 • se NE izobražuje ali usposablja v programih, ki so financirani iz javnih sredstev;
 • ima poseben interes do dela na kulturnem področju ali področjih posredno povezanih s kulturnimi dejavnostmi.

in druge pogoje:

 • tekoče znanje slovenskega in angleškega jezika;
 • stopnja izobrazbe visokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st.), smer družboslovje in/ali humanistika;
 • poznavanje uporabe socialnih omrežij in Mailchimpa.

Prednost imajo kandidati, ki imajo izkušnje s področja organizacije kulturnih dogodkov in prireditev.

Trajanje zaposlitve in delovni čas:

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas (1.12.2018 – 31.8.2019) za polni delovni čas, z občasnim delom zvečer in ob vikendih.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 • dokazila o doseženi izobrazbi, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 • življenjepis z navedbo znanj in veščin, ki jih je kandidat pridobil;
 • motivacijsko pismo;
 • dokazila s katerimi izraža poseben interes do dela na kulturnem področju ali področjih posredno povezanih s kulturnimi dejavnostmi.

Prijavo z zahtevanimi prilogami pošljite po elektronski pošti na naslov info@k-ramovs.si do vključno 15. oktobra 2018 do 12. ure.

Pogodba o zaposlitvi se sklene samo pod pogojem podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta JR ESS PDZM 2016-2020 med Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti in Ars Ramovš zavod za umetnost, marketing, promocijo in investiranje, Ljubljana.