DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Moteti Jacobusa Gallusa: Prepoznavanje in interpretacija plesnih ritmičnih struktur

27. 03. 2013

Nedelja, 7. aprila 2013
JSKD, Cankarjeva 5, Ljubljana
od 11. do 13. in od 15. do 17. Ure
PREDAVANJE: Vljudno vabimo tudi na predavanje na isto temo, ki ga bo imel Michael Malkiewicz v torek, 9. aprila 2013 ob 11. uri v mali dvorani ZRC SAZU na Novem trgu. Vstop prost.

Delavnica:

je namenjena zborovodjem, pevcem, muzikologom, instrumentalistom, plesalcem,  koreografom in vsem, ki jih zanimata renesančna glasba in ples. Vsi izvajalci renesančne vokalne glasbe poznajo pogoste praktične zadrege glede tempa ob menjavanju metruma v skladbi. Po mnenju vodje delavnice, dr. Michaela Malkiewicza, temelji večina evropske glasbe 16. in začetka 17. stoletja na ritmičnih strukturah plesne dvojice pavane in galiarde. To dejstvo se nanaša tudi na religiozno vokalno glasbo tega obdobja.  Zaradi omenjenega je razumevanje plesne prakse osnova za razumevanje tedanje glasbe. Osnovne obravnavane teze na delavnici bodo:

1.) Glasba galiarde (3/2) služi kot osnova za določitev tempa pavane (2/2). Poznavanje korakov galiarde nam omogoča določiti tempo pavane: en osnovni korak galiarde imenovan  “cinque pas” je enak enojnemu koraku (“simple”) v pavani.

2.) Pravo ritmično razmerje med glasbo v stilu pavane in glasbo v stilu galiarde nas (tudi v religiozni glasbi!) pripelje do logične in pravilne hitrosti izgovarjave besedila. Če je tempo pavane prepočasen je tudi hitrost izgovorjave besedila prepočasna in zato pete fraze niso razumljive.

3.) Prepoznavanje glasbenih delov v stilu pavane oziroma galiarde v konkretnih skladbah (tudi Gallusovih motetih) pomaga tudi pri pravilni retorični interpretaciji besedila.

Na delavnici bodo udeleženci spoznali osnovne korake pavane in galiarde in poskušali najti najlažjo pot za razumevanje pravilnega proporca med pavano in galiardo (2:3). Ob pomoči demonstracijske skupine bodo udeleženci poskusili interpretirati nekatere motete Jacobusa Gallusa v proporcih, kakor jih vodja delavnice Michael Malkiewicz doživlja kot plesalec, raziskovalec zgodovine plesa, glasbenik in muzikolog.

Dr. Michael Malkiewicz

Dr. Michael Malkiewicz je študiral violino muzikologijo, slovanske jezike in teologijo. Kot plesalec, glasbenik in koreograf je sodeloval v številnih glasbenih in plesnih skupinah. Objavil je vrsto analiz zgodovinskih plesov od 16. do 18. stoletja. Doktoriral je z disertacijo o italijanskem plesnem traktatu Il Ballarino (Benetke, 1581) plesnega mojstra Fabritia Carosa.

Glasbeni primeri, ki bodo obravnavani na delavnici:

Jacobus Gallus: ECCE CONCIPIES (OM 1) http://www3.cpdl.org/wiki/images/e/e2/Ecce_concipies_original.pdf, obravnavana tema: tempo besedila
Jacobus Gallus: EGREDIETUR VIRGA (OM 1) http://www2.cpdl.org/wiki/images/f/fd/Egredietur_virga.pdf, obravnavana tema: ritmični proporci med pavano in galiardo
Jacobus Gallus: IN NOMINE JESU (OM 4) http://www.pucpr.edu/diocesis/cantoral/InNomineJesuGallus.pdf , obravnavana tema: struktura “volte” v glasbenem in retoričnem smislu
Jacobus Gallus: NATUS EST NOBIS DEUS (OM 1) http://www3.cpdl.org/wiki/images/sheet/handl/gall-na2.pdf, obravnavana tema: proporci “pavana – galiarda – riverenca” in njihovi retorični pomeni

Prijave in kotizacija

Kotizacija za delavnico zanaša 15€ (študentje 10€) za vse, ki nam bodo poslali izpolnjene prijavnice in nakazali stroške kotizacije do 25. marca. Za vse prijavljene po tem datumu je kotizacija 20€. PRIJAVNICA

Izpolnjene prijavnice pošljite na:
JSKD, Program historične glasbe in plesa
Grajska pot 13, 4220 Škofja Loka
e-naslov: janez.jocif@siol.net

Dodatne informacije:
JANEZ JOCIF,
vodja programa historične glasbe in plesa pri JSKD
tel. 041 80 24 24, e-pošta: janez.jocif@siol.net