Purpur, Vatikan, EDEM

Objavil dne 30/11/2012
  • Novo v 2013 in 2014: Projekt Purpur –  A European Opera Sound
 
Tako kot njegov predhodnik Purpur – European Sound Interchange, je projekt Purpur European Opera Sound projekt, ki temelji na praktičnih in teoretičnih znanjih z izmenjavo različnih tradicij igre, zvoka in izvedbe. Glasbeno dediščino različnih evropskih držav razširjamo s tem projektom tudi na področje opere. To delo pripravljamo z najboljšimi evropskimi pevskimi pedagogi in orkestrskimi glasbeniki (Dunajski in Berlinski filharmoniki, Milanska Scala).
 
V središču delovnega programa projekta Purpur EOS sta dve operi Josepha Haydna. V letu 2013 Orlando Paladino (Hob XXVIII 11), »dramma eroicomico« v treh dejanjih, in leta 2014 L'anima del filosofo, Ossia Orfeo ed Euridice (Hob XXVIII: 13), »dramma per la musica " v petih dejanjih.
 
Priprava vključuje za vsako opero po dve delavnici in dve izvedbeni fazi. Po prvi izvedbeni fazi sledijo koncertne in po drugi še scenske uprizoritve. Koncertne izvedbe bodo na Hrvaškem (Opatija), v Sloveniji (Seviqc Brežice) in v Avstriji (Osoje), scenske pa v Italiji (Arezzo in Cortona) in Franciji (Pariz). Potem bodo sledile še izvedbe po drugih evropskih državah.
 
 
  •  Projekt Vatikan
(poroča Bart Demuyt, direktor Alamire Foundation, član REMA)
 
Vatikanska knjižnica (Vatikan) in Fundacija Alamire, Mednarodni center za študij glasbe v državah Beneluksa (Belgija) sta pred kratkim podpisala pogodbo, s katerimi lahko Alamire Digital Lab (state-of-the-art mobilni laboratorij, specializiran za digitalizacijo glasbene dediščine) digitalizira, opisuje in preučuje glasbene rokopise, ki se nahajajo v zbirkah Vatikanske knjižnice. Te zbirke vključujejo rokopise od konca 14. do začetka 17. stoletja, ki se nahajajo v Sikstinski kapeli, Capelli Giulia in Baziliki Marije Snežne.
 
Digitalizacija (13.500 enot) bo potekala od novembra 2012 do aprila 2013 ob svetovanju Vatikanske knjižnice. Digitalizacija vključuje mojstrovine iz delavnice Petrus Alamire na Flamskem, ki vsebujejo izjemno polifonijo in čudovite iluminacije. Originale Alamire bo v Vatikanu temeljito preučila analizirala, opisala in opremila z metapodatki mednarodna skupina raziskovalcev in osebja fundacije Alamire - Univerze v Leuvenu, raziskovalnega muzikološkega oddelka.
 
Enkratno pri  tem je, da predloge ne bodo več dostopne le v Vatikanski knjižnici, ampak bodo vključene v novo digitalno bazo: integrirano podatkovno bazo za staro glasbo (IDEM, Integrated Database for Early Music). V tej podatkovni bazi, ki bo prosto dostopna na spletu, ne bodo dosegljive samo predloge, ampak tudi obsežen dodatni material, ki zadeva te rokopise.
 
Alamire Digital Lab in IDEM sofinancirata Fundacija Hercules in Univerza v Leuvenu. Projekt digitalizacije vatikanskih rokopisov je omogočila velikodušna podpora flamskega ministra za kulturo Jokeja Schauvliegeja in poseben raziskovalni sklad Univerze v Leuvenu. Raziskovanje pesmaric Petrusa Alamireja omogoča subvencija IWT / SBO projektu »Nove obzorja polifonije«.
 
Fundacija Alamire je izjemno vesela, da to izjemno sodelovanje omogoča, spodbuja in vrednoti raziskave čudovitih glasbenih virov, ki so v lasti Vatikana. Ta izjemen projekt bo brez primere prikazal pomemben del glasbene in umetnostno-zgodovinske dediščine držav Beneluksa, ki se nahajajo v Vatikanski knjižnici.
 
Več na www.alamirefoundation.org in http://www.arts.kuleuven.be/alamire
 
 
 
V Evropi se je rodil nov praznični dan! 21. 3. 2013 bo REMA (Réseau Européen de Musique Ancienne / Evropska mreža za staro glasbo) prvič organizirala svoj Evropski dan stare glasbe. S koncerti, konferencami in ostalimi prireditvami, ki se bodo simultano dogajale po celotnem kontinentu, bo ta dan živi spomenik evropski dediščini stare glasbe, ki bo tovrstno glasbo skušal približati širšemu občinstvu. 21. marec sovpada z rojstnim dnem Johanna Sebastiana Bacha pa tudi z začetkom pomladi. REMA Evropski dan stare glasbe je podpiran s strani Evropske zveze radijskih in televizijskih postaj in pokroviteljice, ga. Androulle Vassiliou, članice Evropske komisije.
 
Stara glasba je osrednji del kulturne dediščine Evropejcev in je tesno povezana z ostalimi načini umetniškega izražanja, kot so ples, gledališče in arhitektura. Obsega več kot tisoč let glasbe (bodisi zapisane ali pa prenesene z ustnim izročilom), saj se razteza od srednjega veka do konca 18. stoletja. Medtem ko so nekateri skladatelji, ki so ustvarjali v teh obdobjih, široko poznani (Johann Sebastian Bach, Claudio Monteverdi, Hildegard von Bingen), obstaja na tem področju še vedno širok repertoar, ki kar čaka na to, da ga današnje občinstvo odkrije. »REMA Evropski dan stare glasbe bo povečal ozaveščenost o glasbi iz obdobij srednjega veka, renesanse in baroka ter spremenil način njenega posredovanja širšemu občinstvu,« pravi Peter Pontvik, predsednik mreže REMA. Prek prireditev, ki se bodo dogajale po celotni Evropi, in z ustvarjanjem ter spodbujanjem sodelovanja, bo REMA Evropski dan stare glasbe povezal pobude na nacionalni ravni v združeni evropski manifestaciji, vse to pa bo osvetlilo lokalne značilnosti in posebnosti pa tudi skupne dele glasbene zgodovine tega kontinenta.
 
Uradni promotor in koordinator Evropskega dneva stare glasbe je mreža REMA, ki trenutno obsega 65 festivalov stare glasbe v 20 evropskih državah. REMA bo za ta dogodek prav tako sodelovala z drugimi organizacijami in partnerji, upoštevalo pa se bo tudi pobude organizatorjev na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Poleg tega je tu še partnerstvo z EBU (Evropska zveza radijskih in televizijskih postaj). Evropski dan stare glasbe REMA je pod pokroviteljstvom ga. Androulle Vassiliou, članice Evropske komisije.
 
REMA (Réseau Européen de Musique Ancienne / Evropska mreža za staro glasbo) je zelo aktivna organizacija s ciljema, da promovira staro glasbo in dviga njen profil v Evropi. Mrežo podpirata Evropska komisija in francoskega Ministrstva za kulturo in komunikacije. Med trenutnimi projekti mreže REMA sta tudi evropska predstavitev za mlade talente na področju stare glasbe in aplikacija s koncerti stare glasbe v Evropi za pametne telefone, poleg tega pa potekajo tudi mednarodne konference stare glasbe.
 
Predsednik REMA: Peter Pontvik, Stockholm, Švedska
Izvršna sekretarka: Helena De Winter, Versailles, Francija
Kontakt: info@rema-eemn.net, +33 1 39 20 78 03, www.rema-eemn.net