Posvet: Terminal Seviqc

Objavil dne 14/03/2014
FestivalStareGlasbeFotoCorba IMG2

Vabimo Vas na posvet TERMINAL SEVIQC, ki bo v petek, 21. marca 2014, ob 12.00 na gradu Slovenska Bistrica. Posvet Terminal Seviqc je organiziran na Evropski dan stare glasbe na katerega prirejamo koncert slovenskega ansambla za staro glasbo Capella Carniola s programom De Arte Saltandi: glasba, poezija, ples. Koncert bo potekal v Viteški dvorani na gradu Slovenska Bistrica ob 20:00 uri in se vključuje v evropsko dogajanje, ki ga ob tem prazniku pripravljamo člani REMA. Video prenos dogodka v živo bo na www.e-concerthouse.com, radijski prenos v živo pa na ARS - 3. programu Radia Slovenija.
Posvet sklicujemo z namenom, da festival bolje povežemo s turističnimi, kulturnimi, razvojnimi in kmetijskimi organizacijami ter občinsko upravo na področju Vzhodne kohezijske regije, kjer bo v 2014 večina naših koncertov. Festival je v slovenski kulturni zavesti že sedaj močno pozicioniran in programsko, kreativno in partnersko vpet v pomembne evropske integracije na področju stare glasbe. Nova poslovna politika festivala, ki je načeloma do dobršne mere že oblikovana, temelji prav na temeljitem povezovanju festivala z lokalnimi okolji, na zamisli, da lahko festival uspešno participira le pod pogojem lokalnega gostoljubja, hkrati pa lokalni ponudbi prinaša vsebine, s katerimi se ta v sodelovanju z mednarodno močno prepoznavnim programom bistveno bolje oplemeniti.

Gostje posveta bodo: dr. Miha Kozorog, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo; mag. Barbara Urbanija, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO; mag. Gojko Zupan, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mateja Lazar, Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (Motovila, center za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih). Poleg tega bomo predstavili referat Stanke Dešnik, Javni zavod Krajinski park Goričko in referat Elene Begant, Ustanova Gandin Fundacija.

Program posveta:


12:00 - 13:10


 • Klemen Ramovš, Ars Ramovš zavod za umetnost:    
  Pozdravni nagovor
 • dr. Miha Kozorog, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo:
  O festivalu in njegovih rabah v produkciji krajev
 • mag. Barbara Urbanija, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO:       
  Ohranjanje in promocija nesnovne kulturne dediščine
 • mag. Gojko Zupan, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije:
  Oživljanje nepremične kulturne dediščine in ustvarjalnost. Izkušnje in primeri
 • Stanka Dešnik, Javni zavod Krajinski park Goričko:              
  Predstavitev mreže Pomurski gradovi in dvorci
 • Elena Begant, Ustanova Gandin Fundacija:
  Predstavitev regionalnega razvojnega projekta Terra Parzival
 • Mateja Lazar, Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (Motovila, center za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih):
  Razvoj občinstev - pomen razvoja občinstev v okviru programa EU Ustvarjalna Evropa (2014–2020)

13:10 - 13:30

 • Odmor

13:30 - 14:00

 • Klemen Ramovš, Ars Ramovš zavod za umetnost:  
  Seviqc Brežice: predstavitev novega poslovnega modela, možne povezave festivala z lokalnimi akterji in opcija nadaljnjega razvoja festivala

14:00 - 14:30

 • Razprava


Zelo verjetno bodo na nadaljnje oblikovanje razvoja kulturnih dejavnosti v naslednjih letih, vsaj na področju EU, ključno vplivali znanje, inovativnost in zavzetost pri gradnji odnosov med prireditvijo in okoljem, kjer se prireditev dogaja. Tega sodelovanja, če želi biti uspešno, nikakor ne smemo poenostaviti zgolj na organizacijo prireditve in njeno trženje, ampak ga je treba vzeti kompleksno, ko kulturna prireditev ponovno postaja tisto, kar je bila skozi stoletja: sestavni del družbenega, gospodarskega ali kakršnega koli javnega dogajanja, ko po eni strani odgovornost zadeva vse vpletene, po drugi pa vsem soudeleženim prinaša prednosti in dodano vrednost.

Tako Evropska komisija pri sofinanciranju ustvarjalnih dejavnosti kot naš zavod pri organizaciji festivala Seviqc Brežice, stopamo z letom 2014 v novo poslovno politiko pristopa, vsak sicer neodvisno in iz lastnih spoznanj. Ne glede na vrhunsko usposobljenost, oboji tavamo v neki negotovosti in leto 2014 bo pokazalo pravilnost naših ocen in odločitev.
Težko komentiram, zakaj si novo organizacijo sofinanciranja ustvarjalnih dejavnosti kljub neznankam zadaja Evropska komisija. Pri festivalu Seviqc Brežice je nov poslovni pristop nujnost, ki jo narekujejo zaradi ekonomske krize spremenjeni družbeni pogoji, ki še posebej močno odražajo na področju kulture.

 5. marca smo se prijavili na razpis Evropske komisije Ustvarjalna Evropa s tremi partnerji iz Hrvaške, Italije in Madžarske, hkrati pa smo bili pri istem razpisu tudi partner dvema drugima uglednima prijaviteljema: Centre culturel de rencontre d'Ambronay in European Union Baroque Orchestra. Kot sem zapisal v zahvali partnerjem našega projekta G.R.A.I.L., globoko verjamem, da lahko spremenimo del tega sveta vsaj v svojih regijah in prepoznamo skupne akcije ne le kot kulturno (kar je seveda najboljše), ampak tudi kot politično dejanje (kar je v tem zmedenem svetu še najbolj uporabno).

 Pri sporazumevanju je pomembno, da sledimo osnovnemu pomenu izrazov. Starogrški politiké pomeni nauk o državi in upravljanju države. Verjamem v Evropo državljanov, ki morajo biti močnejši in prodornejši od Evrope lobijev, če želimo boljšo prihodnost. Ne tvori država državljanov ampak državljani tvorijo državo ali kakor je v svojem zagovoru pripomnil Sokrates: ne rodi bogastvo kreposti, ampak krepost rodi bogastvo.

 Mi se z opazovanjem naše publike (monitoring) sistematično ukvarjamo že vrsto let, jo zato dobro poznamo in v njej, še posebej v kontekstu splošnih ekonomskih zadreg, vidimo zaveznika posebnega pomena. Zato mi je bilo še posebej pomembno, da je dala Evropska komisija v razpisnih pogojih za projekte Ustvarjalne Evrope tako močan poudarek na razvoju publike.

Vsekakor bodo naši poslovni rezultati zelo odvisni od tega, koga in koliko bomo uspeli prepričati, da počnemo zelo smiselne stvari, nov koncept pa je v bistvu stava na demokratizacijo odnosov med prireditvijo in porabniki. Letošnji festival bo tudi pokazal, koliko tega javnost prenese. Če nam morda uspe, bo tak model lahko uporaben tudi za druge.

Tako kot festival prinaša v posamezno okolje novo dodano vrednost, prav to lokalno okolje omogoča festivalu, da izvaja svoje poslanstvo. Namen načrtovanega zavezništva v okviru progama Terminal Seviqc je, da vsem udeleženim omogoči boljše trženje svojih storitev, in to ne le le v ozkem okolju sicer vrhunskih koncertov in prijaznih slovenskih domačij. Naš namen je predvsem, da zgradimo mehanizem, ki bo vsaj regijsko in nadnacionalno, če ne že vse kontinentalno, podpiral našo produktivnost.


Izbira datuma:


21. marec kot Evropski dan stare glasbe smo predlagali člani REMA. Evropski parlament je našo pobudo sprejel in potrdil 21. marec kot uradni evropski praznik stare glasbe.

 

Izbira lokacije:

Velika večina naših koncertov v poletju 2014 bo v Vzhodni kohezijski regiji Slovenije.  Slovensko Bistrico smo izbrali, ker je geografsko na sredini te regije.

 

Namen posveta:

Predstavitev novega poslovnega modela Seviqc Brežice, pojasnilo nejasnih vsebin, opredelitev sodelovanja in dogovor o načinu dela.

 

Namen programa Terminal Seviqc:

Vzpostavitev partnerstev na vseh možnih področjih

 • regionalnega razvoja,
 • turizma s posebnim poudarkom na lokalnih značilnostih in mitološkem turizmu,
 • lokalnega drobnega gospodarstva,
 • kmečkega turizma in
 • kulturnega dogajanja v posameznem okolju,

 

s čimer bi s skupnimi močmi in prizadevanji

 • povečali število obiskovalcev festivala Seviqc Brežice iz drugih okolij znotraj Slovenije, še posebej iz regij v okolici Slovenije ter obiskovalcem iz teh širših okolij ponudili večjo atraktivnost slovenskega turizma,
 • omogočili umetnikom boljši trg dela,
 • razvijali sceno stare glasbe v Sloveniji in Evropi, s še posebnim poudarkom na njenem jugovzhodnem sektorju,
 • povečali prepoznavnost lokalnih okolij na evropskem zemljevidu,
 • povečali trženje lokalnih turističnih in kulturnih organizacij ter zasebnega sektorja


Če ne gradimo na sodelovanju, smo prikrajšani vsi. Noben festival v svetu profesionalno ni tako močan, da bi uspešno pokrival odnose na področju turizma, gospodarstva in drobnega gospodarstva in zato nujno potrebuje močno in uspešno partnerstvo z lokalno skupnostjo. Brez dobro zastavljenega sodelovanja se vsi getiziramo, v skupnem sodelovanju pa lahko en drugemu ponudimo mnogo boljše ekonomske pogoje delovanja. Menim, da moramo za uspešno delovanje skupaj kreirati razvoj in ustvarjati dodano vrednost, pri čemer nam je lahko mehanizem programa Terminal Seviqc v izdatno pomoč.

Vse, ki Vas zavezništvo Terminal Seviqc zanima, vabimo da se prijavite na posvet, in da to povabilo posredujete vsem zainteresiranim posameznikom in organizacijam!

Prosimo za potrditev udeležbe na: info@k-ramovs.si ali na telefonsko številko +386 (0)1 242 08 12.