Informacijsko srečanje Program Kultura EU 2014-2020

Objavil dne 08/01/2013
Z organizacijo ad libitum Konzertwerkstatt GGmbH iz Beljaka smo dve leti (2011, 2012) kot partnerji pri evropskem razpisu odlično sodelovali v okviru projekta Purpur in preko te povezave neposredno sofinancirali naš festival v višini okrog 35.000 EUR. Skupaj (in s partnerji iz Francije, Hrvaške in Italije) smo se pri EACEA prijavili na razpis za projekte v 2013 in 2014. Direktor ad libitum in dirigent dr. Michael Fendre (ki je na našem festivalu vodil izjemno uspešen koncert 8.9.2012 v Rogaški Slatini) me je zaprosil, da posredujem njegovo vabilo zainteresiranim organizacijam in posameznikom v Sloveniji.

Spoštovani,
ad libitum Konzertwerkstatt in Cultural Contact Point Zveznega ministrstva za šolstvo, umetnost in kulturo Vas vljudno vabita, da se udeležite informacijskega srečanja o prihodnjem Programu Kultura Evropske unije (2014 - 2020) v četrtek, 17.1.2013 ob 16:00 uri v dvorani Bamberg v Beljaku na Moritschstraße 2. Še posebej smo veseli, da lahko kot govorko pozdravimo ga. Barbaro Gessler, vodja oddelka za kulturo pri EACEA, izvršni agenciji za kulturo Evropske komisije. Povzetek Programa kultura (2007-2013) Evropske komisije bosta predstavili predstavnici Cultural Contact Point Austria in Cultural Contact Point Slovenia, ga. Elisabeth Pacher in ga. Mateja Lazar. S tem dogodkom želimo obvestiti kulturni sektor o različnih možnostih za promocijo kulture v Evropski uniji. Nasveti za pripravo in uspešno izvajanje evropskih projektov bodo prispevali k uspešnejšemu prijavljanju. Po informativnem predavanju bo okrogla miza z voditelji kulturne politike s področja Alpe-Jadran. Želimo spodbuditi širšo razpravo na kulturnem področju Alpe-Jadran, ki bo odvisna od sodelovanja transnacionalnih kulturnih projektov in podpore Evropske unije.
 
Program:
16:00              
Otvoritev
16:15-17:00
Barbara Gessler EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo: EU Program Kultura (2007-2013) s pogledi Bruslja in možnostih za izvajanje programa EU »Kreativna Evropa«
17:00-17:40
Elisabeth Pacher, Zvezno ministrstvo za šolstvo, umetnost in kulturo, Kulturna stična točka v Avstriji
Mateja Lazar, SCCA, Center za sodobno umetnost - Ljubljana, Kulturna stična točka v Sloveniji: EU Program Kultura (2007-2013) - Povzetek avstrijske in slovenske perspektive, Nasveti in triki za EU kulturne projekte
18:30-20:30
Okrogla miza (debata)
 
Veseli bomo Vaše udeležbe in Vas prosimo, da jo obvezno potrdite na office@adlibitum.at ali +43 4242 23123.
S spoštovanjem,
Cultural Contact Point Austria in ad libitum Konzertwerkstatt

 

17 January 2013: Across Borders - Chances of the EU Culture Programme for the Alps-Adriatic Area

Dear Sir or Madam,

The ad libitum Konzertwerkstatt, the EACEA, Brussels, and the Cultural Contact Points of Austria and Slovenia would like to invite you to our information event about the future Culture Programme of the European Union (2014 – 2020). The event takes place in the Bamberg Hall (Moritschstraße 2) in Villach, Austria, on 17 January 2013.

Besides Barbara Gessler, Head of the Culture Department of the EACEA, we are happy to welcome Elisabeth Pacher and Mateja Lazar, representatives of the Cultural Contact Point Austria and Slovenia, who will present résumés of the Culture Programme (2007 – 2013) in their countries’ view.

PROGRAMME (official languages: English/German)

16:00
Opening

16:15 – 17:00
Barbara Gessler, EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency:
EU Programme Culture (2007-2013) from the Brussels viewpoint and a preview of the future EU programme “Creative Europe”

17.00 – 17:40
Elisabeth Pacher, Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, Cultural Contact Point Austria
Mateja Lazar, SCCA, Centre for Contemporary Arts — Ljubljana, Cultural Contact Point Slovenia:
EU programme Culture (2007-2013), Résumé of the Austrian and Slovenian participation, tips & tricks for EU culture projects

We are looking forward to welcome you to this, with certainty worthwhile and informative, event. We kindly ask you to confirm your participation under office@adlibitum.at or +43 4242 23123 12.

With kindest regards,
Cultural Contact Point and ad libitum Konzertwerkstatt