Vizitka zavoda Ars Ramovš in kontakti

Kontakti

Klemen Ramovš, direktor
T: 01 242 0812, E: info@k-ramovs.si

Žan Cimerman, generalni sekretariat
T: 01 242 0812, E: zan@k-ramovs.si

Lucija Podbrežnik, koordinacija projektov
T: 01 242 0814, E: lucija@k-ramovs.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zavod Ars Ramovš je leta 1996 ustanovil Klemen Ramovš. Zavod je bil ustanovljen za potrebe organizacije festivala Seviqc Brežice.

 

Firma:

ARS RAMOVŠ ZAVOD ZA UMETNOST, MARKETING, PROMOCIJO IN INVESTIRANJE, LJUBLJANA

Naslov:

Slovenska cesta 1, SI-1000 Ljubljana

Telefon:

01 242 08 12 (vsak delovnik od 9h do 15h)

Telefax:

01 242 08 15

Mobilni telefon:

051 30 30 40

e-pošta:

info@k-ramovs.si

internet:

http://www.seviqc-brezice.si/

ID številka:

SI 5180 7041

Transakcijski račun:

30000-0003634044

IBAN:

SI56 3000 0000 3634 044

Pri banki:

SBERBANK D.D.,
Dunajska cesta 128 A, SI-1000 Ljubljana

SWIFT:

SABRSI2X

Registracija:

Zavod je registriran pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/29042/00

Ustanovitev:

9.9.1996

Registracija:

19.3.1997

Matična številka:

598 61 92

Šifra dejavnosti:

92.310

Ime podrazreda:

umetniško ustvarjanje in poustvarjanje

Šifra podskupine dejavnosti:

120341